Please wait...

Zvětšení prsou (augmentace)

Zvažte své důvody

Prsa – struktura a vývoj

Konzultace

Možnosti a varianty zákroku

Možná rizika

Některá fakta, která byste měli znát.

Příprava před operací

Průběh operace

Pokračování léčby

Návrat ke každodenním aktivitám

Péče o zdraví Vašich prsou

Zvažte své důvody

Než se rozhodnete pro jakoukoliv operaci, měla byste mít jasnou představu, proč daný výkon chcete podstoupit. Udělejte si čas na popřemýšlení o tom, co od zákroku očekáváte. Níže jsou uvedeny otázky, které byste si před zvětšením prsou měla sama zodpovědět.

  • Chcete podstoupit operaci zvětšení prsou pro sebe nebo chcete potěšit někoho jiného?

  • Zvažujete zvětšení prsou již nějakou dobu nebo je to nynější rychlé rozhodnutí v rámci emocionální krize, jako je například rozchod s partnerem?

  • Jste spokojena se svou nynější váhou nebo do budoucna plánujete zhubnutí?

  • Ztratila jste objem prsou po minulých těhotenstvích?

  • Plánujete mít v budoucnosti dětí?

  • Máte představu, jak byste chtěla, aby Vaše prsa vypadala?

  • Jste v dobré fyzické kondici nebo mátě nějaké zdravotní problémy?

Prsa – struktura a vývoj

Postoj k ženskému prsu vždy podléhal módním trendům. Ve 20. letech minulého století si ženy prsa vyvazovaly, ve 40. letech byly žádoucí objemná velká prsa, v 60. letech byla populární prsa malá. Nynější styl směřuje k plnějším prsům, ale přirozeného vzhledu. Bez ohledu na velikost prsou, všechny zdravé prsy mají stejnou anatomii. Pokud uvažujete o zvětšení prsou, je dobré znát jejich stavbu, abyste mohla lépe pochopit problematiku augmentace a učinit správné rozhodnutí.

augmentace1

Tuk vytváří ochranný polštář pro žlázy produkující mléko.

Dvorec je pigmentovaná oblast prsu obklopující bradavku.

Hrudní koš chrání životně důležité orgány, jakou jsou srdce a plíce.

Hrudní svaly se roztahují a zkracují při pohybu Vašich paží.

Vývoj prsu

Prsa se vyvíjí na základě hormonální stimulace mezi 13 až 18 rokem života v závislosti na dědičné dispozici.

augmentace2

Během těhotenství se prsa zvětšují a připravují se na produkci mléka. Po těhotenství se prsa mohou zmenšit nebo změní tvar.

augmentace3

Vlivem přirozeného procesu stárnutí dochází vlivem gravitace k poklesu prsou. Prsa také mohou ztratit svůj objem s věkem.

augmentace4

Konzultace

Vaše konzultace je Vaší šancí poznat svého lékaře, konzultovat své důvody, proč chce zvětšení prsou podstoupit a dozvědět se bližší podrobnosti o zákroku. Často i dvě konzultace jsou nutné k zajištění bezpečného a úspěšného zákroku. Při konzultaci budeme diskutovat o předchozím vývoji prsu, Vaše prsa budou vyšetřena a probereme možnosti a možné komplikace zákroku specifické pro Vaši situaci.

Anamnéza prsu (předchorobí)

Váš předchozí zdravotní stav a zdraví prsou u žen ve Vaší rodině pomůže určit, zda jste vhodnými kandidáty pro zvětšení prsou. Budeme se ptát na výsledky z mammografických kontrol, biopsií nebo kontrol Vašich prsou. Taktéž je třeba upozornit na výskyt nádorového onemocnění v rodině. Další otázky budou směřovány na Vaše těhotenství, počet dětí, kojení a plánování dalšího těhotenství.

Vyšetření prsou se týká nálezu abnormalit nebo tuhých ložisek. Budou zaznamenána velikost prsou a jejich tvar a případné rozdíly v symetrii. Na základě předchorobí a vyšetření Vám pak bude doporučena optimální varianta zákroku.

V rámci konzultace budou upřesněny termíny zákroku a další provozní záležitosti, znovu Vám budou zopakovány problémy a komplikace vztahující se k Vašemu konkrétnímu případu.

Prsní implantát – bude upřesněna značka, typ a možné velikosti.

Možnosti a varianty zákroku

Pokud jste se rozhodla podstoupit augmentaci prsou, měla byste pochopit všechny varianty zákroku. Před Vámi leží čtyři důležitá rozhodnutí, která je třeba učinit. Po zvážení všech informací získaných během konzultace Vám doporučím upřednostnit některou variantu před ostatními. Udělejte si čas na promyšlení a výběr správné varianty. Zeptejte se na všechny otázky, které by Vaše rozhodnutí mohly usnadnit.

1. Velikost a tvar prsou

Vzhledem k Vašim tělesným proporcím, výšce, váze a typu postavy Vám navrhneme nejvhodnější velikost implantátu. Nicméně jste to Vy, kdo s konečnou platností rozhodne o velikosti prsou. Proces rozhodování může usnadnit vložení dané velikosti implantátu do Vaší podprsenky a takto posoudit dosažený tvar a velikost prsou. Může Vám být též doporučena modelace prsou, což je chirurgický zákrok, který se dá provést ve stejné době jako zvětšení prsou, ale často je lepší ho provést před zvětšením nebo místo tohoto zákroku. Modelace prsa pozvedne tím, že se odstraní přebytečná kůže a bradavka se posune do normální pozice. U velmi pokleslých prsou nelze provést zvětšení prsu bez modelace. Při současném zvětšování a modelaci prsou v jedné době zde ale existuje až 20% riziko nutnosti další drobné či větší úpravy tvaru prsu. Další informace, pokud bude výkon pro Vás vhodný, se dovíte při konzultaci.

2. Umístění řezů

Umístění řezu, kudy bude implantát vložen do prsu, je založeno na Vašem osobním upřednostnění, na typu Vašeho těla a na doporučení chirurga. Periareolární řez (řez okolo dvorce) znamená skrytí jizvy na rozhraní dvorce a kůže prsu. Důležitý při rozhodování je také tvar a barva dvorce. Axilární řez (v podpaždí) nezanechává viditelnou jizvu na hrudníku, jizva je skryta v podpaždí, ale je viditelná při zvednutí rukou. Navíc, pokud bude třeba v budoucnu implantát vyměnit či provést úpravu pozice, nelze tento řez již použít, proto není vhodný u mladších pacientek. Řez umístěný v podprsní rýze je skryt, když pacientka stojí, ale je viditelný vleže.

3. Umístění implantátu

Implantát může být umístěn před prsním svalem pod žlázou nebo za prsním svalem. Pokud máte střední velikost žlázy a silnou kůži pod klíčkem, vložení pod žlázu (na sval) může být pro Vás tou správnou volbou. Pokud máte jen malé množství prsní tkáně a tenké podkoží, vložení pod sval může být pro Vás lepší volbou, protože bude lépe skryta kontura implantátu. Každé umístění má jiné výhody a nevýhody. Pomůžeme Vám s rozhodnutím, kam implantát umístit.

Umístění pod žlázu je často vhodnější v případě, že Vaše prsa jsou lehce pokleslá a pokud často cvičíte. Umístění pod sval může vytvořit hladší konturu prsu, ale má tu nevýhodu, že může dojit k posunu, rotaci nebo deformaci implantátu při zatnutí prsních svalů. U pokleslých prsou se často provádí též kombinované uložení nebo-li „dual plane“, kdy implantát je v horní části kryt svalem a v dolní části žlázou. Všechny alternativy s Vámi budou projednány.

4. Typ implantátu

K dispozici máme různé druhy implantátů. Všechny implantáty jsou tvořeny silikonovým obalem, který je vyplněn silikonovým gelem, někdy i fyziologickým roztokem. Vnější plocha implantátů může být buď hladká nebo texturovaná (hrubý povrch). Obecně platí, že implantát s hrubým povrchem nemusí být po operaci masírován, kdežto hladké implantáty je třeba masírovat, aby se zabránilo vzniku jizevnaté kontraktury (to je dále vysvětleno v oddíle o kapsulární kontraktuře). Hladké implantáty se v dnešní době užívají jen v některých případech u tuberózních prsou (deformita prsu, kdy mléčná žláza v určitém rozsahu chybí), jinak se převážně implantují jen texturované implantáty.

Co se týče tvaru, existují kulaté implantáty (levnější, není riziko rotace, vyklenují horní pól prsu) nebo implantáty anatomické (dražší, určité riziko rotace, formují ale přirozenější tvar prsu). Doporučíme Vám konkrétní typ implantátu, který by byl pro Vás nejvýhodnější. Měla byste se zeptat na specifická rizika a komplikace spojené s daným typem implantátu.

Následující obrázky objasňují dvě základní pozice a dva základní tvary prsních implantátů.

augmentace5

zvetseni

Možná rizika

Jako u každé jiné operace, zvětšení prsou zahrnuje určitá rizika a možné komplikace. Ty jsou uvedeny níže a jsou rozděleny na obecná rizika, která mohou nastat u jakéhokoliv chirurgického zákroku a na specifická rizika operace zvětšení prsou.

Obecná rizika

Obecně lze říci, že u jakéhokoliv chirurgického zákroku mohou vzniknout tří následné komplikace.

1. Infekce

Infekce je značným rizikem zákroku, protože je do těla vkládán cizorodý materiál (tj. prsní implantát), který může způsobit prodloužení infekce a neschopnost organismu se s infekcí vypořádat. Infekce je vzácnější komplikace, ale pokud k ní dojde, je někdy nezbytné implantát dočasně vyjmout (3 až 6 měsíců) do zvládnutí infektu. Jakmile je implantát vrácen, výsledek operace by měl být stejný jako na druhé straně.

Speciálním opatřením, které může snížit riziko infekce, je sprchování před operací za použití antiseptického mýdla, podání preventivní dávky antibiotik během operace a pokračování v antibiotické terapii po operaci. Pokud jste chroničtí nosiči nějakého mikroba v dutině ústní, nosu či jinde (máte v těle infekční fokus – tj. ohnisko), je třeba Vás před zákrokem přeléčit antibioticky a riziko infekčních komplikací je u Vás zvýšené. Pokud se objeví bolest a zarudnutí, které 24 až 48 hodin narůstají, je třeba ihned informovat Vašeho lékaře.

2. Krvácení a vznik hematomu (nahromadění krve)

Nadměrné pooperační krvácení může být způsobeno mnoha různými faktory. Jedním z nich je užívání léků na ředění krve, jako je aspirin. Neměli byste tyto léky užívat minimálně 10 dní před operací. Drobné krvácení se objeví po každém zákroku – je to přirozené. Ale nadměrné krvácení a vytvoření hematomu jsou problémem. Preventivně bude Váš hrudník zabandážován kompresivním obinadlem na 24 – 48 hodin a do každého prsu bude zaveden malý drén. Drény jsou ponechány do doby, než přestanou odvádět významné množství krve a ranné tekutiny. Jsou důležitým ukazatelem toho, co se děje uvnitř prsu. V některých případech nejsou drény nutné.

Dle našich zkušeností, pokud dojde ke krvácení a vznikne hematom a pokud nedojde k jeho odstranění, vede to k vytvoření abnormálně silné jizvy, která vytvoří jizevnaté pouzdro okolo implantátu – kapsulární kontrakturu nebo se výrazně zvýší riziko infekce. Proto je vhodné, aby v případě krvácení v prvních 24 až 48 hodinách po zákroku byla provedena operační revize, při které je implantát vyjmut a je odstraněna veškerá krev, která se zde nashromáždila, pečlivě znovu zastaveny veškeré zdroje krvácení a implantát je vrácen zpět a to většinou bez dalších problémů a následků.

Pokud dojde k nadměrnému krvácení, podstatně se zvýrazní bolest na postižené stranně a prso se ve srovnání s druhou stannou též výrazně zvětší. Stane se tak obvykle na začátku pooperačního období, a je třeba tuto skutečnost okamžitě nahlásit ošetřujícímu lékaři.

3. Jizvy

Řez nutný pro vložení implantátu je umístěn buď do podpaží, nebo okolo bradavky nebo do podprsní rýhy. Všechny řezy zanechají jizvu.

Jizva v podpaždí je dobře skryta při normální pozici paží nebo když jsou trochu pozvednuty. Nicméně pokud zvednete ruce zcela nad hlavu v krátké době po operaci, může být vidět červená jizva. Ta může přetrvávat až 6 měsíců. Poté co se jizva odbarví, zůstává jako rýha v kůži. Oblast podpaží je příležitostně náchylná k vzniku nadměrné jizvy, ale jedná se o raritní jev.

Jizva okolo bradavky samozřejmě není vidět, když je pacientka oblečena. Je-li však bradavka obnažena, lze jizvu uvidět jako bílou čárku na spodní hranici dvorce a prsu nebo kolem prsu. Viditelnost jizvy závisí na barvě kůže dvorce. Jizvy jsou vždy bílé, a když je tmavý dvorec, je jizva více zřejmá. Vznik nadměrné jizvy v okolí bradavky je extrémně vzácný, nicméně se může vyskytnout.

Jizva v podprsní rýze obvykle není vidět, když pacientka stojí. Nicméně pokud si lehnete, je jizva snadno viditelná. Dokud je jizva červená (v prvních 3 – 6 měsících), je docela patrná. Jizvy v této oblasti mají větší šanci přejít k hypertrofii (k ztluštění) a příležitostně mohou být i keloidní (extra silné) a někdy trvá několik let, než se usadí. Jizva v podprsní rýze není vlastně přesně v podprsní rýze, ale lehce nad na dolním povrchu prsu.

Indikace k užití různých řezů a následná kvalita jizvy budou diskutovány během konzultace.

Specifická rizika

1. Kapsulární kontraktrura

Každý cizorodý materiál vložený do lidského těla se nakonec obklopí jizvou, která tvoří přehradu oproti ostatním tkáním. K tomuto jevu dochází i v případě prsního implantátu. Všechny jizvy mají tendenci se o něco zkrátit. Pokud tento jev nastane v oblasti prsu výrazněji, může dojít k deformaci tvaru implantátu. Obvykle potom mívá kulatý nebo kulovitý tvar. Prsa také mohou do určité míry ztvrdnout.

Toto tuhnutí způsobené nadměrnou kontrakturou v rámci běžného jizvení vzniká v 5 – 35% po augmentaci prsu a může být ovlivněno chirurgickou technikou stejně jako typem použitého implantátu či předoperační kondicí měkkých tkání pacienta.

U dnešního hrubého povrchu implantátu byl zaznamenán menší výskyt jizevnatých kontraktur, ale za cenu určitého kompromisu. Do něho patří lehce vlnitý vzhled pokožky kolem okraje implantátu a jeho plnější projekce. Hladký implantát vložený do velké kapsy má také nízký výskyt jizevnatých kontraktur, ale je nutné ho po operaci masírovat, aby si kolem sebe implantát udržel dostatečný prostor. Pokud vznikne kapsulární kontraktura, může vyvolávat nepříjemné pocity a bolesti, které mohou vyžadovat další operační léčbu ve smyslu uvolnění nebo odstranění vnitřní jizvy. Pokud kapsulární kontraktura nepůsobí žádné obtíže, není žádná další léčba nezbytná. Pozice řezu nemá obvykle žádny vliv na vznik jizevnaté kontraktury.

2. Ztráta citlivosti bradavky

V důsledku operace může dojít k narušení citlivosti bradavky. Citlivost může být po operaci zvětšená nebo zmenšená, ale po období zhruba 1 měsíce po operaci se počet pacientů s trvalou změněnou citlivostí bradavky redukuje na asi 10%. Zdá se, že tento jev nemá souvislost s umístěním řezu, ale s natažením či poškozením nervů při vytvoření kapsy pro implantát v zevní části prsu. Může dojít i k úplné dočasné ztrátě citlivosti, zejména v prostoru blízko bradavky. Obvykle dochází k návratu citlivosti za 6 měsíců. Naše zkušenost je taková, že citlivost bradavky není změněná u 70% pacientů. U 10% pacientek je citlivost bradavek zvýšená, u 20% je citlivost snížená. Permanentní necitlivost je poměrně vzácná.

3. Ruptura implantátu

Výrobci implantátů nyní uvádí, že k prasknutí implantátu dochází méně než u 1 % pacientů po 10 letech, často nyní je garantována doživotní záruka implantátu. Dosavadní zkušenost nás ale přesvědčuje, že implantát je nutno po 10 – 15 letech vyměnit ať z důvodů ruptury či z důvodů objemových změn či dalšího poklesu prsu. Proto je rozumné očekávat, že stejně jako u jiných mechanických zařízení může dojít k poruše. Výjimkou nejsou ani prsní implantáty. Mladé ženy musí při zvětšení prsou počítat s tím, že v budoucnu budou muset podstoupit více než jednu operaci pro udržení dobrého tvaru prsou a dobré kondice implantátů.

V České republice dáváme přednost implantátům silikonovým. Ve světě proběhla a probíhá celá řada vědeckých studií týkající se škodlivosti silikonových prsních implantátů. Byly prověřovány postupně všechny látky, ze kterých je implantát tvořen. Patří sem silikon, polyuretan, který je obsažen v obalu některých implantátů nebo platina, která se používá při polymerizaci silikonového gelu. Ani u jedné látky nebyl jednoznačně prokázán karcinogenní účinek tzn. nezpůsobují nádorové bujení. Dále nebyla zjištěna souvislost mezi vznikem revmatologických a autoimunitních onemocnění. Vlastní silikon je u zdravého jedince dokonce normálně přítomen v krvi, mateřském mléku, ve vazivu a ve většině orgánů. Jeho obsah v těle závisí na pestrosti jídelníčku, kvalitě pitné vody nebo konzumací piva. Matky mohou se silikonovými implantáty kojit a nepředstavují pro své děti žádné riziko. Silikon je materiál užívaný i pro výrobu dětských potřeb, jako jsou savičky, dudlíky apod.

Přibližná životnost implantátu udávaná výrobcem je doživotní, ale prakticky je kolem 10 – 15 let. Implantát se pozvolna opotřebovává a jeho povrch se obrušuje a slábne až může dojít k protržení. Obvykle se to projeví mírnou změnou tvaru prsu a jeho pobolíváním. Protržení může souviset i s úrazem, nehodou nebo extrémní sportovní aktivitou či zátěží. Vnějším obalem implantátu mohou prosakovat mikroskopické částečky silikonu. Byly zjištěny v okolí implantátu i jinde v těle, ale nebyla prokázána jejich škodlivost. Pokud se u Vás projeví výše zvýšené příznaky, lze provést ultrazvukové vyšetření implantátu nebo nověji vyšetření na magnetické rezonanci, která pomohou v hraničních případech rozhodnout o výměně implantátů. Aktivní výměna implantátů se doporučuje pouze při obtížích, kterými jsou změna tvaru, bolesti prsů a tak podobně. Určovat výměnu pouze na základě času uběhlého od první operace není nutné.

4. Asymetrie, pevnost a dyskomfort

Tyto komplikace jsou obvykle výsledkem asymetrické nebo nadměrné kontraktury kapsuly, která se vytváří okolo implantátu. Tvorba jizvy je normální biologická reakce na implantaci cizího materiálu a její nadměrná tvorba může narušit tvar prsu.

5. Drobné posuny nebo asymetrie

Drobné posuny vedoucí k asymetrii implantátů jsou obecně velmi podobné přirozené variabilitě ve tvaru prsu. Docela často je vidět menší nebo dokonce výrazná asymetrie prsů před operací a upozorníme Vás na ni. V některých případech je nutno tuto asymetrii korigovat, jindy je lepší drobnou asymetrii tolerovat.

Některá fakta, která byste měli znát.

Rakovina prsu

Je důležité, aby pacient věděl, že neexistuje absolutně žádná souvislost mezi zvětšením prsou a rakovinou prsu. Implantát není umístěn v prsu, ale spíše za prsem nebo dokonce za svalem hrudní stěny. Existuje mnoho studií, které ukazují, že ženy, které mají zvětšená prsa mají menší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu než podobná skupina žen, které augmentaci prsu nepodstoupily. Důvod je nejasný, ale statistika je skutečná.

Rakovina prstu může být v prsu po zvětšení normálně detekovatelná a běžné klinické vyšetření zdravotního stavu nebude narušeno přítomností prsní protézy. Každý uzlík v prsní žláze díky implantátu je pravděpodobně více prominující. Mammografie je možná i s prsními implantáty, i když část žlázy je někdy zahalena stínem implantátu. Novější techniky mammografie nyní překonaly tento problém. V minulosti bylo hlášeno několik případů prasknutí implantátu během zmáčknutí prsu při provádění mammografie. Je dobré, aby radiolog, který provádí vyšetření prsu byl obeznámen se specifiky mammografie zvětšených prsou.

U některých starých typů silikonových implantátů plněných gelem docházelo v případě prasknutí k tvorbě drobných tvrdých jizev okolo volného gelu. V tomto případě můžeme nahmatat drobné hrudky v prsu, které mohou být omylem považovány za rakovinu prsu. Nicméně vyšetření jako je mammografie nebo biopsie pomohou rozlišit skutečnou povahu zatvrdlin. Tyto rezistence nemají žádnou souvislost s rakovinou prsu.

Kolagenová onemocnění

Existovalo několik spekulací o možné souvislosti artritidy, svalových poruch a některých onemocněních vaziva v důsledku zvětšení prsou silikonovými implantáty. Velká část těchto zpráv byla neoficiálního charakteru a v současnosti neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že silikonové implantáty způsobují abnormální onemocnění. Ve skutečnosti nedávné vědecké studie ukazují na fakt, že neexistuje žádný vztah mezi zvětšení prsou a jakoukoliv „kolagenovou“ (vazivovou) nemocí.

Silikon je široce používán v léčivých a zdravotnických prostředcích. Dokonce i injekční stříkačky a jehly pro injekční použití jsou mazány silikonem. U pacientů, kteří si často aplikují injekce (např. u diabetiků) nebyl nalezen zvýšený výskyt chorob, které jsou prý způsobeny implantací silikonových prsních protéz. Bylo vypočítáno, že ženy jsou vystaveny více silikonu ze své rtěnky, než ze svých moderních prsních implantátů.

Implantát nenarušuje schopnost kojení v případě těhotenství. Je to díky tomu, že je umístěn za prsní žlázou nebo za svalem a ne v prsní tkání. Řez okolo bradavky by též neměl mít rozdílný vliv na schopnost kojení. Neexistuje absolutně žádný podklad pro teorii, že silikon je vylučován do mateřského mléka žen po zvětšení prsu a že tak poškozuje jejich kojené děti.

Příprava před operací

Jakmile se rozhodnete podstoupit zákrok zvětšení prsou, budete poučeni, jak se připravit k operaci.

Předoperační vyšetření

Před operací je nutné mammologické vyšetření k posouzení zdravotního stavu Vašich prsou. Jeho součástí může být i mammografické vyšetření. Stejně jako u jiných operací je třeba doplnit základní laboratorní vyšetření krve a moče. Vše poslouží jako základ pro interní předoperační vyšetření, které určí Vaši schopnost podstoupit celkovou anestézii.

Před operací bude pořízena též fotografická dokumentace Vašeho hrudníku.

Předoperační příprava

Přestaňte užívat léky obsahující Aspirin a podobné látky minimálně 14 dní před operací, aby bylo minimalizováno krvácení. Také byste měli přestat kouřit, protože kouření omezuje prokrvení tkání a zvyšuje riziko pooperačních komplikací.

Průběh operace

V den zákroku bude na Vaše tělo namalován předoperační nákres vymezující plánovanou polohu implantátů a umístění řezů. Při operaci je řez veden dle nákresu. Bude vytvořena požadovaná velikost kapsy pro implantát dle jeho typu. Poté bude dovnitř vložen sizer, který nasimuluje požadovanou velikost prsu. Při operaci posoudíme, při které velikosti bylo dosaženo požadovaného tvaru a velikosti. Poté jsou sizery vyjmuty a nahrazeny implantáty. Drény jsou vyvedeny z operační rány nebo vypíchnuty zvláštním vpichem (v některých případech je neužíváme vůbec) a rány jsou pečlivě zašity v několika vrstvách. Na závěr výkonu je na hrudník naložena elastická bandáž.

Pokračování léčby

augmentace6

Vaše prsa se budou po zákroku určitou dobu hojit. Během hojení se vytvoří vazivový obal okolo implantátu, který zafixuje polohu implantátu na hrudníku. Do té doby užíváme speciální prádlo, které zajišťuje optimální polohu na hrudníku někdy v kombinaci s elastickým pásem.

Pooperační péče

Po návratu ze sálu se probudíte na pokoji. Dále do celkového odeznění anestézie Vám sestra bude měřit tlak, puls a tělesnou teplotu. Obvykle pacientky zůstávají hospitalizovány 2 pooperační dny, zvláště pokud jsou implantáty umístěny pod sval. Dále budete po operaci dostávat mimo léků tišících bolest též pravidelně antibiotika. Před propuštěním mohou být odstraněny drény, ale pokud budou ještě odvádět více tekutiny, mohou Vám být ponechány a odstraní se až při ambulantní kontrole. Elastický obvaz bude nahrazen kompresním prádlem, který může být též doplněn zesilujícím pásem, který brání vysunutí implantátu nahoru. K transportu domů je třeba si zajistit odvoz, nebudete schopni řídit dopravní prostředek.

Ambulantní léčba

Rány jsou obvykle šity vstřebatelným materiálem, proto není potřeba při kontrole odstraňovat stehy, někdy se odstřihnou jen konce stehů. Prsa po operaci jsou ještě oteklá, ale již je přece jen vidět výsledek Vašeho zákroku. Při kontrole budete dle stavu hojení poučeni o další péči o ránu, nošení podprsenky apod.

Masáže prsou

V závislosti na typu implantátu Vám masáže mohou pomoci k omezení tvorby vazivové jizvy okolo implantátu a zmenšit tak tuhost Vašich prsou. Jakmile toho budete schopni, zahájíte masáže dle instrukcí. V současné době se většinou masírují jen hladké implantáty.

augmentace7

Sledování

Během ambulantních kontrol budeme sledovat tvar Vašich prsou a aktivně pátrat po eventuelních známkách infekce. Stehy v ráně se rozpustí nebo budou odstraněny během několika prvních týdnů. Hojení trvá několik týdnů nebo i déle v závislosti na tom, jak dlouho trvá otok. Otok obvykle trvá až 6 týdnů než se usadí.

Po augmentaci budete pravidelně sledovány. Zpočátku po měsíci, pak kontrola proběhne za 3 – 6 měsíců. Nakonec byste měla chodit na pravidelné roční kontroly.

Zavolejte mi, pokud dojde k následující situaci:

  • Nadměrná bolest nebo krvácení

  • Abnormální otok

  • Horečka během prvních 24 hodin po propuštění.

Můžete se vrátit ke svým činnostem pomalým, postupným tepem. Můžete se vrátit do práce nejdříve za 1 až 2 týdny po operaci. Lehký pohyb a cvičení můžete zahájit po 14 dnech. Zvedání a jiné namáhavé pohyby máte zakázány po dobu několika týdnů či déle. Prvních 14 dní byste neměla zvedat paže výše než do úrovně ramen, úplně vzpažit můžete až po 5 týdnech. Postupujte podle zlatého pravidla: „jestliže to bolí, nedělejte to“.

Péče o zdraví Vašich prsou

Po augmentaci prsou je třeba změnit přístup k vyšetřování Vašich prsou. Prsa s implantáty mají jiný charakter při odborném vyšetření a vypadají jinak a mammografu. Proto je třeba odborníka, který má s vyšetřováním prsů s implantátem zkušenosti. Důlek na prsu např. může znamenat drobný tumor, který ho tahem způsobuje zevnitř.

augmentace8

Samovyšetření prsou

Nejvhodnější doba pro samovyšetření prsou začíná týden po menstruačním cyklu.

Postavte se před zrcadlo, vzpažte, pak spusťte ruky dolů a dejte obě ruce v bok. Otáčejte se ze strany na stranu a dívejte se po důlcích, hrbolcích nebo výtoku z bradavky.

Prohmatejte si prsa a pátrejte po zatvrdlých ložiscích ve stoje i v leže za užití třech stupňů tlaku – lehkého, středního a silného – a přitom nezvedejte prsty z prsu. Tělové mléko nebo šampón ve sprše Vám toto vyšetření usnadní.

Rozdělte si v duchu prs na několik částí a pečlivě každou část prohmatejte. Při hmatání se soustřeďte na pocity v bříšku prostředníku za jemných krouživých pohybů.

augmentace9augmentace10

Profesionální vyšetření

Kromě samovyšetření jedenkrát za měsíc je třeba profesionální vyšetření Vašeho mammologa v ročních intervalech. Informujte každého lékaře, že jste podstoupila zákrok zvětšení prsou a o změnách v citlivosti prsu.

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.