Please wait...

Operace pokleslého čela (Browlift)

Úvod

Předoperační konzultace

Co je Browlift?

Kdy je vhodné zákrok podstoupit a jak dlouho se udrží dosažený výsledek?

Realistická očekávání

Průběh zákroku

Pooperační průběh

Rizika a komplikace

Úvod

Oblast čela a obočí je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších výrazových prvků obličeje. Pokud je obočí stažené a na vnitřní straně snížené, vzniká výraz zloby. Pokud je zevní část obočí snížena vzniká unavený, smutný výraz.

browlift1

Zevně pokleslé obočí působí smutný až depresivní výraz.

Na čele nad obočím se postupem času rozvíjejí horizontální linie, které se projevují jako známka stárnutí.

browlift2

Linky, které vznikají na čele a nad obočím činností svalů čela způsobují stárnoucí vzhled obličeje.

Žijeme ve světlém prostředí a pokaždé, když vyjdeme do slunečního světla, začneme hmouřit oči pro ochranu očí před oslněním. Tento pohyb způsobuje vnitřní stažení obočí. Také může dojít k celkovému poklesu obočí nad okem k jeho zastínění před slunce. Jak plyne čas, tyto změny přechází do změn trvalých. Vlivem stárnutí a gravitace mohou tak oči získat výraz obavy, únavy nebo rozzlobený výraz.

browlift3

Pokles obočí na vnitřní straně způsobuje ustaraný či rozzlobený vzhled.

Tyto různé znaky poklesu obočí (blefaroptosis) často nalézáme u pacientů, kteří mají i povolení a nadbytek kůže na horních víčkách (blefarochalasis). Ve skutečnosti, v některých případech nadbytky na horních víčkách jsou často výsledkem i současného poklesu obočí, ne jenom nadbytku kůže na víčkách. Tento diagnostický rozdíl lze zjistit tak, že se postavíte před zrcadlo a budete zvedat obočí na jedné straně do ideální pozice přímo na horním okraji očnice a dosažený stav srovnáte s druhou stranou.

browlift4

Čelo v ideálním případě nemá žádné linky horizontální, ani mezi očima. Obočí je umístěno těsně nad horním okrajem očnice.

Při poklesu čela a obočí je důležité si uvědomit, že pouhé odstranění přebytečné kůže z horních víček neobnoví požadovaný mladistvý výraz očí a očních víček. Vhodným zákrokem k nápravě poklesu obočí je Browlift. Pouze v tom případě, kde obočí je umístěno ve správné pozici lze vyměřit správný rozsah odstraňované kůže u  operace horních víček.

Předoperační konzultace

Vyšetření před naplánováním operace zahrnuje zjištění Vašeho předchorobí se zvláštním zřetelem na související oční problémy, jako je suchost oka, zrakové problémy, zjištění Vaší současné medikace a Vaší tendence k hojení a vytváření jizev. Dále je prováděn test na správnou pozici obočí se stanovením potřeby navýšení, vyšetření činnosti svalů obočí, čela a stav Vašich horních víček. Chirurgickým cílem je co nejefektivnější vyřešení estetického problému.

Někdy je ještě před operací třeba doplnit rutinní oční vyšetření k vyloučení zrakových a jiných problémů.

Co je Browlift?

Browlift se stal populárním v polovině 80. let minulého stolení a od té doby se technika operace neustále zlepšuje. Existují 2 typy operací, které se provádějí na korekci čela a obočí a každý z nich má své specifické indikace.

Klasická operace zahrnuje řez běžící napříč skalpem za vlasovou hranicí od jednoho ucha k druhému. Také je nazývána jako bikoronální nebo otevřená plastika.

browlift5

Bikoronální plastika. Řez za vlasovou hranicí od jedné strany k druhé

U této operace je skalp zvednut od lebky až do úrovně obočí. Svaly, které způsobují linky a vrásky na obočí jsou přímo vizualizovány a mohou být upraveny odpovídajícím způsobem. Čelo a skalp jsou pak znovu rozvinuty na lebku a případný přebytek skalpu je odstraněn, což vyústí v pozvednutí obočí.

browlift6

Bikoronální plastika. Nadbytek skalpu je odstraněn po zvednutí obočí do správné úrovně.

Jizva probíhá ve vlasech a je obvykle velmi dobře skryta. Může se ale mírně rozšířit a může být pak viditelná, když se vlasy rozhrnou nebo jsou vlhké. Samozřejmě, že se tímto zákrokem posune vlasová hranice o 1 až 2 cm dozadu. Tím pádem není vhodná u pacientů s vysokou nebo ustupující vlasovou hranicí.

browlift7

Bikoronální plastika. Řez podél vlasové linie, když je vysoká vlasová hranice, který by neměla být posunuta dozadu.

Tam, kde je bikoronální plastika operací volby – ale pacient má vysoké čelo, řez může být proveden na hranici vlasové linie a je tak odstraněn nadbytek kůže čela, tím je však vlasová hranice ve skutečnosti snížená. Pokud tato alternativa bude připadat do úvahu, bude s Vámi prodiskutována.

Nejnovější výzkum v oblasti browliftu je zaměřen na endoskopický přístup. Několik malých incizí je umístěno na hranici čela a kštice a zákrok se provádí pomocí malého teleskopu a kamery. Je prováděno až 5 malých řezů, přes které je nadzvednut skalp a čelo až do úrovně obočí. Následující obrázek demonstruje tuto techniku.

browlift8

Endoskopický Browlift. Pět malých řezů ve vlasech, přes které se provádí zákrok.

Přímo nad obočím se pronikne ke svalům čela, na kterých je proveden zákrok za šetření nervových a cévních struktur. Obočí je pak pozvednuto a zafixováno v ideální pozici pomocí stehů nebo šroubků fixovaných do lebky. Tyto šroubky mohou být trvalé nebo rozpustné. Za jeden až dva týdny je okostice posunutého čela přihojena v novém postavení. Posunem svalů zvedajících obočí dosáhneme pozvednutí obočí do přirozeného a pohledu příjemného výsledku.

browlift9

Svaly čela

Výhody a nevýhody bikoronálního a endoskopického Browliftu

Bikoronální Browlift Endoskopický Browlift
Délka jizvy Dlouhá Krátká
Kvalita jizvy Může se mírně rozšířit Sotva viditelná
Ztráta vlasů Řídká Vzácná
Snížení citlivosti pokožky hlavy Běžnější Méně časté
Pooperační svědění čela
a vlasů
Časté – může trvat několik měsíců Řídké
Dosažená korekce:

1. 1. Velmi nízké čelo

2. 2. Hluboká vráska na kořeni nosu

3. 3. Horizontální linky

 

Vynikající

Vynikající

Vynikající

 

Vynikající

Vyhovující

Vyhovující

Zvýšení vlasové hranice Obvyklé Neobvyklé
Pooperační zotavení 1-2 týdny 1 týden
Pooperační podlitiny Vyskytují se Neobvyklé
Pooperační vzhled Bezprostředně po operaci může mít obličej „udivený“ výraz. Nejčastěji přírodní výraz
Recidiva vrásek, linek a poklesu obočí Vzácná Neobvyklá

Kdy je vhodné zákrok podstoupit a jak dlouho se udrží dosažený výsledek?

Neexistuje žádný zvláštní věk, ve kterém je nejlepší podstoupit Browlift. Naše stárnutí závisí na vnitřní genetické výbavě jedince a na zevních vlivech, jako je sluneční záření, péče o pokožku a kouření. Dle získaných zkušeností, mladistvější vzhled je dosažen obvykle v případě, že browlift je prováděn u mladších pacientů. U starších pacientů dochází k daleko dramatičtějším změnám vzhledu obočí a čela, ale nicméně hluboké vrásky a rýhy již nelze zcela vyhladit a je nutno se s nimi smířit. Nejlepšími adepty tohoto zákroku jsou ženy a muži fyzicky zdraví, psychicky stabilní a realističtí ve svých očekáváních. Většina z nich má okolo 40 let nebo jsou starší, ale pokud se ve Vaší rodině vyskytují pokleslá a pytlovitá horní víčka nebo máte hlubší vrásky na čele a mezi obočím v důsledku mračení nebo mrkání, pak může být pro Vás zákrok přínosný i v mladším věku. Alternativou může být i aplikace Botoxu v indikovaných případech. Kosmetická chirurgie nezastaví biologické hodiny, ale může je přibrzdit. Ačkoliv existuje množství faktorů, které ovlivňují individuální výsledek, můžete očekávat zlepšení asi o 6 až 10 let. Bohužel proces stárnutí je neúprosný. Po několika letech se začne znovu projevovat na čele stárnutí s tendencí k opakování předchozích problémů. Další zlepšení lze očekávat jen při opakování procedury.

Další mylná představa je, že po operaci pacient stárne rychleji. Není to pravda, i když stárnutí po operaci pokračuje, není to ve zvýšené míře.

Pozná každý, že jsem podstoupil(a) Browlift?

Je to obvyklá obava před každým chirurgickým zákrokem, který zlepšuje vzhled.

Vzniká dilema, kdy na jedné straně chcete navrátit mladistvý svěží vzhled a na druhé straně se bojíte, aby Vám okolí nevytýkalo, že jste podstoupili zbytečný chirurgický výkon. Skutečný stav věci je takový, že v naší společnosti každému záleží na tom, jak vypadá. Odráží se to ve stylu účesů, oblékání apod. Je zajímavé, že jedním z nejrychleji rostoucích odvětví je kosmetický průmysl a například v USA lidé ročně vynaloží 2 miliardy dolarů na make-up. Drtivá většina lidí není tak všímavá a kupodivu nezaznamená ani poměrně výrazné změny vzhledu obličeje. Obvyklé komentáře, které může očekávat, budou charakteru „vypadáš dobře“ nebo „kde jsi byl(a) na dovolené?“.

Realistická očekávání

Browlift nezastaví stárnutí člověka a některý životní styl, zejména takový, který obsahuje outdoorové aktivity, muže urychlit proces opakování linek a vrásek, stejně jako pokleslého obličeje. Zatímco se výrazně zlepší pozice čela a obočí, ne všechny vrásky budou odstraněny.

Browlift neovlivní vzhled dolních víček. Kromě toho může být nutné odstranění nadbytečné kůže z horního víčka. Tento problém bude prodiskutován při konzultaci. Lze také provést korekci poklesu čela s korekcí horních víček dohromady, i když z důvodů uvedených výše může být rozhodnuto o odloženém odstranění nadbytečné kůže z horního víčka, do doby, než se pozice obočí usadí. Korekce horních víček je potom obvykle provedena ambulantně.

Přídavné zákroky

 • Korekce očních víček – může být nutná korekce dolních víček k dosažení lepšího celkového vzhledu očí

 • Facelift – tato operace vytváří nové rysy obličeje a tváře, ale i linie krku a podbradku

 • Rhinoplastika – přetváří vzhled nosu

 • Program péče o pleť – zlepšuje kvalitu pleti

Tyto zákroky mohou přispět k dosažení optimálního kosmetického výsledku.

Průběh zákroku

Operaci browliftu provádíme většinou v celkové anestézii za jednodenní hospitalizace. Optimální rozsahu výkonu bude upřesněn při konzultaci, stejně jako typ anestézie. Prosím dodržte následující rady:

 1. Vyhněte se lékům obsahujícím Aspirin či jemu podobným 2 týdny před výkonem, protože ve zvýšené míře způsobuje nadměrné krvácení a podlitiny. Užívání Paralenu je bezpečné.

 2. Neužívejte vitamín E dva týdny před výkonem, protože způsobuje sklon ke krvácení. Vitamíny B a C jsou bezpečné.

 3. Nekuřte anebo alespoň omezte kouření již několik dní před výkonem, abyste zabránili pooperačnímu kašli, který zvyšuje riziko krvácení a vzniku modřin. Kouření také zhoršuje prokrvení hojených tkání, takže zvyšuje riziko prodloužení a špatného hojení rány.

 4. Nepijte alkohol alespoň po dobu 2 dnů před výkonem, protože alkohol též zvyšuje šanci na vznik krvácení a podlitin.

 5. Dva dny před operací můžete užívat vitamin C a tinkturu z arniky (Prha horská), které se ukázali jako efektivní ve snižování pooperačního výskytu krvácení, modřin a otoků. Pak se ale vyhněte čaji, kávě a mátě, protože jejích složky neutralizují blahodárné účinky arniky.

 6. Vlasy lze barvit týden před zákrokem a asi 2 týdny po zákroku. Po zákroku nedochází ke ztrátě vlasů. Ačkoliv po zákroku je ve vlasech šicí materiál či kovové klipy, po jejich umytí a vysušení jsou tyto jen zřídkakdy patrné.

 7. Pokud se u Vás objeví během týdne před operací nějaká známka infekce, jako je nachlazení, chřipka či vyrážka v obličeji, je nutno plánovaný výkon odložit. Zákrok byste měli podstoupit zcela zdrávi bez známek infektu.

 8. Večer před zákrokem si umyjte hlavu a vyčistěte pleť obličeje. Neaplikujte již žádné vyživující krémy, make-up či přípravky na vlasy.

 9. S sebou k hospitalizaci si přineste normální toaletní potřeby a veškeré pravidelné léky, které užíváte. Vhodné je mít s sebou též volné pyžamo, vezměte si též nějaké tmavé brýle a šátek na hlavu.

 10. Naposledy se napijte a najezte ráno v 8 hod. v den operace. Zákrok proběhne týž den obvykle po 16 hodině nebo Vám bude upřesněn jiný čas a doba lačnění.

Pooperační průběh

Jakmile se probudíte z celkové anestézie, budete uloženi v lůžku do mírně vzpřímené polohy. Tato poloha omezuje rozvoj otoku. V kombinaci s chladivými obklady aplikovanými na oční víčka je pak vznik otoků a modřin významně redukován. Ale není neobvyklé, že se modřiny objeví až druhý či třetí pooperační den. Kolem hlavy je po operaci naložen obvaz, který se ponechává zhruba týden.

Obvykle je zákrok prováděn za jednodenní hospitalizace. Je třeba si zajistit odvoz domů, nebudete schopni řídit dopravní prostředek.

Pro úlevu od případné bolesti jsou vhodné přípravky s obsahem paracetamolu (Paralen). Neužívejte Aspirin či Aspirinu podobné léky, protože ten zvyšuje sklon ke krvácivosti a vznik modřin. V případě sklonu k zácpě je vhodné v pooperačním průběhu užívat mírná přírodní projímadla.

Po odstranění obvazů lze umýt vlasy. Vhodné je k tomu užít některý druh dezinfekčního šampónu stejně jako před operací. Ale lze použít i normální šampón a kondicionér. Poté je vhodné jeden měsíc nosit široký šátek nebo čelenku.

Browlift nepatří mezi bolestivé operace a obvykle stačí pooperačně užívat mírná nebo středně silná analgetika. Pokud se objeví silná nepříjemná bolest po operaci, mohlo dojít ke krvácení pod kožní kryt čela a je neprodleně nutné informovat lékaře. Po operaci se může objevovat mírná tahavá bolest hlavy, obvykle způsobená protažením nervů čela. Pokud je velmi nepříjemná, dá se zmírnit injekční aplikací lokálního anestetika, ale obvykle sama od sebe odeznívá do 24 hodin.

Kovové spony, které se užívají k sešití kůže ve vlasech se obvykle odstraňují 8 až 14 pooperační den. Těsná široká čelenka po operaci se prvních 14 dní nosí ve dne v noci, po 2 týdnech jen na noc.

Někdy je nutné při operaci zavést drény, zvláště při větším sklonu pacienta ke krvácení. Tyto se obvykle odstraňují po 48 hodinách při převazu.

Je zcela běžné, že na čele a na pokožce hlavy se po operaci objevují omezeně citlivá nebo svědivá místa. Obvykle trvá několik týdnů až měsíců než tento jev odezní.

Často první týdny po operaci mohou být obtížné. Je to doba, kdy pacient čeká na konečnou změnu dosaženou operací. V tomto přechodném období někteří lidé zažívají pocit viny a nízkého sebevědomí. Je to ten správný čas požádat o radu kosmetičku či vizážisty a naučit se umění zvýraznění očí pomocí make-upu (barva, odstín, světlo), tomu, co jste možná neuměli dříve. Dosažený výsledek může skutečně zvýšit Vaše sebevědomí a udržet pozitivní stav mysli.

Za čtyři týdny po operaci bude fotodokumentován dosažený pooperační výsledek a bude srovnán se stavem před operací. V této fázi jsou již vidět pozitivní výsledky absolvovaného zákroku a můžete si začít užívat svého „nového já“.

Rizika a komplikace

Předtím, než se rozhodnete podstoupit plastickou operaci, je důležité, abyste byli informování o hlavních rizicích a vedlejších účincích zvažované operace. Třebaže veškerá péče směřuje k vyloučení nebo minimalizaci těchto událostí, je třeba si uvědomit, že komplikace se mohou objevit i přes nejlepší lékařskou péči.

Níže je uveden seznam nežádoucích účinků, které se mohou objevit při operaci očních víček a čela. Mají relativně společný základ.

Následující chorobné stavy činí plánovaný výkon riskantnější:

 • syndrom suchého oka (nedostatek očních slz)

 • vysoký krevní tlak nebo jiné oběhové poruchy

 • poruchy srážení krve

 • anamnéza očních onemocnění jako je glaukom nebo odchlípnutí sítnice

Pokud máte nějaké z výše uvedených onemocnění je na ně třeba zvlášť při konzultaci upozornit. V některých případech je třeba specializované předoperační vyšetření se zavedením příslušné léčby.

Možné nežádoucí účinky

Otok

Otok obvykle vrcholí v prvních 72 hodinách po zákroku a usadí se postupně v průběhu následujících několika týdnů. Někdy je zbytkový otok patrný až 6 týdnů po operaci a může být asymetrický v závislosti na takových faktorech, jako je oblíbená poloha hlavy při spaní. Zřídka otok přetrvává delší dobu. Je obvykle přechodný a souvisí s oblíbenou stranou při spaní.

Modřiny

Dosahují svého maxima v prvních 72 hodinách po zákroku a zpočátku nemusí být vůbec patrné. Nicméně díky tomu, jak je kůže čela poměrně silná ve srovnání s kůží očních víček, mohou se modřiny přesunout dolů samospádem do horních víček. Obvykle potom odezní do 14 dnů. Pokud Vás budou znepokojovat nebo pokud jsou patrné delší dobu, lze je maskovat make-upem nebo tmavými brýlemi.

Pooperační bolesti

Jak již bylo řečeno výše, obvyklé pooperační bolesti jsou mírné. Nicméně mohou být spojeny s bolestí hlavy. K jejich zvládnutí postačí analgetika v tabletách, ale pokud se objeví prudká a silná bolest, je třeba mě kontaktovat, protože se může jednat o první příznaky krvácení pod kůži čela.

Necitlivost kštice

Ztráta citlivosti v přední části hlavy a za bikoronálním řezem je při browliftu běžná. Ačkoliv se citlivost do operované oblasti vrací v průběhu několika měsíců, může vzniknout trvalé snížení citlivosti u jizvy ve vlasech nebo na kůži čela. Snížení citlivosti čela je obvykle mírné, i když je prováděno natnutí či odstranění části svalů mezi obočími.

Mravenčení a svědění

Svědění a abnormální pocity (parestézie, mravenčení) ve vlasaté části hlavy a na čele jsou běžné až několik měsíců po operaci. Přetrvávající svědění může u pacientů, kteří se neudrží a škrábou si pokožku na hlavě, způsobit problémy. Škrábání může způsobit vznik vřídků ve vlasech a způsobit vypadávání vlasů. Pokud je svědění závažnější, lze ho ztlumit po nezbytně nutnou dobu pomocí léků.

Jizvy

Jizva vzniká vždy, když je proveden kožní řez. Tento fenomén je maskován umístěním bikoronálního řezu do vlasů. Výhodou miniinvazivního přístupu je umístění více krátkých řezů ve výhodné orientaci, které se rychle a dobře hojí. Po řezu v kůži hojení prochází přes červenou, svědivou, někdy ztluštělou jizvu až do stadia jizvy bledé a měkké. Linie řezu může být ve vlasech viditelná, zvláště pokud je v místě jizvy vyčesaná cestička, ale zřídka činí tento stav nějaký problém. Někdy může dojít k roztažení jizvy ve vlasech a může být snadněji viditelná. Tento problém se ale většinou odstraní chirurgickou revizí jizvy.

Možné komplikace

Infekce

Je to mimořádně neobvyklá komplikace, nicméně může k ní po operaci browliftu dojít. Pokud k ní dojde, budou Vám předepsána antibiotika a budete pravidelně sledováni do úplného vyhojení.

Posun vlasové hranice

Klasický browlift vyžaduje řez umístěný ve vrcholu hlavy. Obvykle je umístěn paralelně zhruba o 2 až 3 cm dozadu od vlasové hranice čela. Výsledná jizva je skryta ve vlasech, ale vypnutím čela se vlasová hranice čela posouvá výše. Pokud již má pacient vysoké čelo před operací, je možno jizvu umístit přímo do vlasové hranice. Tento typ řezu nemění pozici vlasové hranice (dokonce ji může i lehce snížit). Ale jizva je viditelnější, zvláště když vůbec není krytá účesem. U miniinvazivních přístupů jsou řezu umístěny obvykle ve vlasové hranici, ale jsou krátké a zřídka zanechávají výraznější jizvu. Mechanismem zákroku se také podstatně nemění pozice vlasové hranice čela.

Vypadávání vlasů

Po browliftu se může objevit dočasná nebo trvalá ztráta vlasů. Některé z vlasových folikulů přechází do klidové fáze pravděpodobně vlivem napětí nebo šicího materiálu. Tento jev mže způsobit dočasné vypadávání vlasů. Nicméně v průběhu následujících dvou až tří měsíců ve většině případů vlasy znovu narostou. Občas mohou vzniknout malá bezvlasá ložiska v okolí původní jizvy. V těchto případech malá korekční operace s odstraněním bezvlasé kůže tento stav napraví.

Ochrnutí čela

Během operačního zákroku Browlift mohou být narušena nervová vlákna, která způsobují zvedání čela. Tyto jemné nervy mohou být přetaženy vlivem pozvednutí nebo posunutí čela. Pokud k  tomu dojde, vznikne dočasné ochrnutí čela. Ačkoliv se takto odstraní i vrásky na čele, omezí se mimika čela. Toto dočasné ochrnutí (nazývané „neurapraxie“) se upraví během několika týdnů.

Někdy jsou nervová vlákna tak těžce poškozeny, že vznikne trvalá paralýza čela. Ačkoliv tato chirurgická komplikace je docela neobvyklá, musí každý pacient, který postupuje browlift, na ni brát zřetel.

Kožní nekrózy (odúmrtně)

Jsou známy případy, kdy došlo po browliftu k odumření malých oblastí kůže skalpu. Pokud se tato komplikace ve kštici objeví, lze ji pomocí drobného chirurgického zákroku vyřešit.

Lagoftalmus

Tento termín vyjadřuje neschopnost plného dovření očních víček. Může se po browliftu vyskytnout, ale téměř vždy je omezen na skupinu pacientů, kteří před tímto zákrokem podstoupili korekci horních víček. Je důležité vždy při konzultaci upozornit, že jste podstoupili v minulosti operaci víček. Potencionálním rizikem, které lagoftalmus způsobuje, je oschnutí rohovky a to zvláště v noci ve spánku. Pokud lagoftalmus přetrvává i po opadnutí otoku, je ho nutno korigovat pomocí různých chirurgických technik.

Změna výrazu obličeje

Občas po browliftu a zejména v případech, kdy došlo k velkému otoku čela, se může změnit výraz pacientova obličeje. Jak otok odezní, tak se kůže čela usadí do přirozené pozice. Nicméně v ojedinělých případech je třeba provést drobnou úpravu za tři až šest měsíců od původní operace, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.

Asymetrie

Většina lidských tváří je ve větší nebo menší míře asymetrická. Někdy je asymetrie ve tkáních zjištěna až v době operace a může se zákrokem lehce zvýraznit. Asymetrii nelze vždy zcela plně korigovat. Drobné asymetrie by neměly být považovány za komplikaci, ale spíše za variantu normální zajímavé tváře.

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.