Please wait...

Operace odstálých boltců (Otoplastika)

Anatomie ucha

Kdo je vhodným kandidátem k operaci odstálých boltců?

Předoperační příprava

Jak se výkon provádí

Pooperační péče

Komplikace

Anatomie ucha

otoplastika1

Odstálé boltce mohou být způsobeny několika příčinami, ale dvě z nich jsou nejčastější. První příčinou bývá zvětšená concha (střední část ucha přiložená k hlavě), která oddálí celý boltec od hlavy. Tato situace je zobrazena na následujícím schématu.

otoplastika2

Druhou nejčastější příčinou je nedostatečně vyvinutý záhyb antelixu. V tomto případě dochází k abnormální prominenci horní třetiny ucha vzhledem ke zbytku boltce a hlavě.

otoplastika3

Kdo je vhodným kandidátem k operaci odstálých boltců?

V těžkých případech jsou to děti ve věku šesti let, ale obvyklý dětský věk, vhodný k podstoupení operace je mezi 8 až 10 rokem. U dospělých lze boltce korigovat v každém věku. U malých dětí je zákrok prováděn v celkové anestézii, u starších dětí a dospělých v místní injekční anestézii. Do 10 let věku je zatím zákrok hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Předoperační příprava

Pro omezení bakterií na kůži je doporučováno opakované umytí vlasů antiseptickým šamponem těsně před zákrokem (večer a ráno před operací). Je třeba též umýt a vyčistit všechny záhyby na boltci. Před operací není třeba žádné stříhaní vlasů či holení. Pokud máte dlouhé vlasy, je třeba si je stáhnout do ohonu. Aspirin, Anopyrin, Godasal či podobné přípravky na ředění krve by měly být vysazeny alespoň 10 dní před operačním zákrokem, protože omezují srážlivost krve.

Jako i u jiných kosmetických zákroků je před i po operaci do zhojení kouření zakázáno. Pokud kouříte, poraďte se svým lékařem. Nejvhodnější je přestat minimálně 2 týdny před výkonem a vydržet nekouřit do úplného zhojení. Dále je doporučeno vysadit i různé vitamínové přípravky alespoň týden před výkonem, protože mohou zasahovat do mechanismu srážení krve.

Pokud je výkon prováděn v celkové anestézii nebo za intravenózní sedace, obdržíte specifické pokyny o lačnění s dostatečným předstihem před operací. Ačkoliv se většinou tyto zákroky provádí v lokální anestézii ambulantně, doporučuje se před operací lačnit a nepít 6 hodin před výkonem. Pokud to Váš zdravotní stav nedovoluje, upřesní pokyny lékař.

Jak se výkon provádí

Řez

Řez je veden v záhybu kůže za boltcem nebo těsně u hlavy. Výjimečně je třeba užít řez i na přední straně boltce a na tuto situaci budete předem upozorněni. Při opravě (korekci) je řez uzpůsoben a zaměřen na problematickou oblast. V případě zvětšené conchy je odříznuta část chrupavky a boltec je sešit zpět k hlavě. Řez za boltcem je sešit vstřebatelným stehem, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Může být použit i steh nevstřebatelný, rána bude rychleji zhojena, ale steh je třeba po 14 dnech vytáhnout.

otoplastika4

Pokud je třeba přemodelovat záhyb anthelixu, je zezadu nadzvednuta kůže a jemnými nářezy chrupavky na přední straně boltce je dosaženo kýženého výsledku. Alternativně lze při zákroku využít i otobradery – specializované nástroje, které dovedou nabrousit chrupavku do požadovaného tvaru v podkožním tunelu, bez nutnosti většího obnažení chrupavky boltce. Řez za boltcem je sešit též vstřebatelným či nevstřebatelným materiálem.

Je třeba si uvědomit, že normálně tvarovaný boltec není přiložený zcela k hlavě, ale lehce odstává.

otoplastika5

Délka výkonu je asi 1 až 1,5 hodiny. Nový tvar boltce po výkonu je udržen pomocí speciální vaty, která se odstraňuje až 10. den po operaci. Ale i poté není tvar boltce definitivní. Nový tvar boltce se stane definitivním teprve po vyzrání všech vazivových jizev, které udržují zmodelovanou chrupavku v novém postavení. Proto je třeba ještě 2 měsíce po zákroku nosit čelenku.

Anestézie

U 6-tiletých až 7-letých dětí je zákrok prováděn v celkové anestézii. U starších pacientů se obvykle provádí v místním znecitlivění, které se aplikuje injekčně. Účinek anestetika přetrvává dle typu 4 až 8 hodin po zákroku. Ve výjimečných případech lze lokální anestézii ještě doplnit nitrožilně podaným anestetikem za asistence anesteziologa. Typ anestézie bude s Vámi upřesněn při konzultaci.

Jaký je použit obvaz?

Po operaci je nový tvar ucha vyztužen modelační vatou a obě uši jsou překryty silnější vrstvou měkkého obvazového materiálu a kolem hlavy je naložena bandáž. Obvaz je vyměněn druhý až třetí den po operaci k vyloučení přítomnosti hematomu (krevní sraženiny) nebo infekce. Celkem i s modelační vatou ho budete mít 10 – 14 dní po zákroku.

Pooperační péče

Vždy je přítomná určitá bolest či dyskomfort po operačním výkonu. Neobjeví se hned, ale s odstupem 4 – 8 hodin po výkonu, jak odezní účinek anestetika. Má podobný pulzující charakter jako u poraněného prstu. Pro minimalizaci bolesti doporučujeme po zákroku ležet v poloze se zvýšenou hlavou (3 polštáře) nad úroveň hrudníku. Tato poloha omezuje rozsah pooperačního otoku a tím i bolestivosti po operaci. Při silnější bolesti lze užít běžná analgetika (Paralen, Ibuprofen). Neužívejte Aspirin. Pokud je bolest výrazná, může to znamenat vznik krvácivé komplikace s rozvojem hematomu. V tomto případě mne okamžitě konzultujte.

Obvaz Vám mírně omezí sluch při normální konverzaci. Bolest a dyskomfort obvykle odezní do 48 hodin po operaci. Často potom dochází k vzniku svědění. Nepoužívejte žádný předmět k poškrábání pod obvazem (například tužku), aby jste nezhatili chirurgický výsledek, či si nepřivodili vznik komplikace.

Obvaz bude odstraněn i s modelační vatou při kontrole 10. až 14. den po operačním výkonu. Steh, pokud je vstřebatelný, není třeba odstraňovat a začne vypadávat samovolně zhruba po 14-ti dnech po operaci při pravidelné hygieně záušního prostoru. Pokud je použit steh nevstřebatelný, odstraňuje se za 14 dní po operaci. Po sejmutí obvazu je možné umýt hlavu. Nepoužívejte k vysušení vlasů horký fén, aby jste nepopálili boltce, protože mají po operaci přechodně sníženou citlivost. Jeden měsíc po zákroku je třeba nosit ve dne v noci čelenku, která zabraňuje převrácení boltce směrem vpřed. Na noc je vhodné ji v prvních týdnech po zákroku podkládat ještě vatou či jiným měkkým obvazovým materiálem, aby nedošlo k otlakům jemné kůže boltců. Další měsíc je čelenka aplikována ještě na noc. Po 2 měsíce se vyhýbejte namáhavým sportovním aktivitám, zvláště kontaktním či míčovým sportům. Taktéž boltce nevystavujte slunění či mrazu.

Je třeba upozornit na skutečnost, že po operaci budou boltce přechodně oteklé a mírně pohmožděné. Opakovaně se na nich bude olupovat pokožka, kterou je třeba pravidelně promašťovat mastným krémem. Otoky zcela odezní do několika týdnů, ale nový reliéf boltce se plně vyrýsuje až za 12 až 16 týdnů po operaci.

Komplikace

Krvácení

Krvácení je nejčastější časnou komplikací po výkonu. Díky výbornému prokrvení boltců může dojít, po odeznění lokálního anestetika, k znovuotevření některé přerušené drobné cévy a objeví se výraznější prokrvácení obvazu. Situace se často vyřeší převazem a přidáním speciální hmoty podporující srážení, při větším krvácení je nutno do záuší přidat steh, výjimečně se znovu v lokální anestézii rána rozpustí, znovu se pečlivě zastaví všechny zdroje krvácení elektrokoagulací a rána je znovu sešita.

Otlak, proleženina

Otlak s částečnou ztrátou kožního krytu a obnažením chrupavky je nejčastější pozdnější komplikace výkonu, která se objeví až po odstranění modelační vaty. Vzniká na základě poruchy prokrvení v místě, kde je boltec přetvarováván. Pravidelně je poté nutno lokálně aplikovat ATB mast minimálně 1x denně do úplného přehojení. Dočasně v místě původního otlaku může být kožní kryt jinak pigmentovaný a ztenčený do lehké prohlubně. Tento stav se s pokračujícím hojením postupně upraví.

Hematom

Krvácení do prostoru mezi kůži a chrupavku může způsobit vznik hematomu. Je to vzácná komplikace, ale snadno rozpoznatelná díky silné bolesti, která se objeví po operaci. Pokud se objeví po operaci velmi silná bolest, je třeba mne okamžitě kontaktovat. Neléčený hematom může způsobit vznik „květákovitého boltce“ díky deformaci chrupavky tlakem krevních sraženin. Vznik hematomu též zvyšuje riziko vzniku infekce.

Infekce

Infekce se může objevit po každém operačním výkonu, ale po operaci boltců je zvlášť závažným problémem. Bakteriální infekcí může být ušní chrupavka zničena a dochází k vzniku deformace boltce. Infekce je naštěstí velmi řídká komplikace této operace a její riziko lze snížit v předoperačním umytím vlasů a hlavy antiseptickým šamponem. Pokud je Vaše imunita oslabena, můžeme Vám během operačního výkonu a po operaci nasadit ochrannou (profylaktickou) antibiotickou léčbu. Znovu i v tomto případě, pokud se objeví silná bolest či vysoká teplota po operaci, je třeba mne okamžitě kontaktovat.

Jizvení

Řez za boltce se obvykle zahojí nenápadnou jizvou, ačkoliv bude patrná, když ji budete hledat. Ve výjimečných případech je jizva za boltce může změnit v keloidní či zvětšenou, rudou, velmi silnou a svědivou jizvu za boltcem, jak je zobrazena na následujícím schématu.

otoplastika6

Existuje několik procedur k zmenšení keloidních jizev, ale sklon k jejich vzniku je dán především geneticky. Keloid se obvykle zmenší po aplikaci depotního kortikoidu či tlakové terapii silikonovými gely či destičkami. Keloidní jizvy se mohou objevit až za několik měsíců po operaci. Někdy keloidní jizvy špatně reagují na léčbu a mohou se opakovat.

Asymetrie

Žádný párový orgán lidského těla není zcela symetrický. V tomto případě může po operaci přetrvávat mírná asymetrie boltců, kterou lze zaregistrovat jen při zaměřeném pohledu na boltce, když je zřídka uvidíme pospolu. Menší mírná asymetrie je přijatelná, ale pokud jsou boltce naprosto odlišné, může být potřeba další operace zaměřená na nápravu tohoto stavu.

Po 3 měsících je provedena kontrola a je fotodokumentován dosažený výsledek terapie. V této fázi se již projeví všechny pozitivní výsledky Vaší operace odstálých botců.

Vždy mě kontaktujte, pokud se objeví následující příznaky:

  • Nadměrná bolest nebo krvácení
  • Abnormální otok či sekrece z ucha nebo obvazu
  • Horečka prvních 24 hodin po zákroku nebo v prvních 7 dnech po operaci

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.