Please wait...

Profiloplastika

Úvod

Úprava brady operačně – genioplastika

Plánování zákroku

Vlastní operace

Pooperační průběh

Komplikace

Úvod

Profiloplastika je typ operace, která mění přirozený profil obličeje. Analýzou obličeje můžeme lépe zhodnotit rovnováhu mezi jeho jednotlivými oddíly a posoudit harmonii tváře jako celku. Čelo (horní část obličeje), nos a tváře (střední část obličeje) a rty a brada (dolní část obličeje) by měly být sladěny do přirozeného vyváženého poměru.

Proto do komplexu operací měnících profil patří:

Korekce nosu (rhinoplastika)

Korekce brady (genioplastika)

Korekce tváří (malaroplastika)

Další text se bude podrobněji zabývat operacemi brady, pro informace o korekci nosu odkazujeme na heslo operace nosu (rhinoplastika).

Úprava brady operačně – genioplastika

Profil tváře je nejvíce dán tvarem nosu a brady, ale jeho disproporce mohou mít podklad v hlubší vadě čelistí a chrupu. Proto před eventuelním naplánováním korekce brady je vhodné ortodontické vyšetření, které vyloučí současnou těžkou vadu skusu, kterou je třeba řešit ortognátní chirurgií s posuny horní a dolní čelisti.

Snahou operační korekce je dosažení výraznější harmonie obličeje a dosažení přirozené pozice bradového výběžku.

Plánování zákroku

Operační posun je naplánován pomocí bočného RTG snímku hlavy, panoramatického snímku chrupu a rozboru měkkých tkání obličeje. Je třeba vzít v potaz tvar brady, hloubku bradoretní rýhy, přítomnost makrogenie (velké brady) či mikrogenie (malé brady), pozici dolního rtu a předozadní délku dolní čelisti. Následně je provedena cefalometrická analýza (analýza vztahu jednotlivých částí obličeje pomocí antropologicky definovaných bodů).

Během konzultace budou upřesněny Vaše představy, následně budou analyzovány a dle technických možností bude stanoven operační postup, kterým by se dalo požadovanému výsledku přiblížit.

Vlastní operace

Nejčastější používaný operační přístup je z řezu ve sliznici dutiny ústní, který nezanechá zvenčí viditelné jizvy, ale operaci je možné provést i z kožního řezu pod bradou.

profiloplastika1

Řez umístěný v předsíni dutiny ústní a vlastní preparace brady

Prominující část brady odřízneme, posuneme a fixujeme pomocí kovových dlažek nebo šroubků do požadované pozice, aby bylo dosaženo větší harmonie obličeje. Rána je poté chirurgicky uzavřena vstřebatelnými stehy.

profiloplastika2

Odříznutí a provedení posunu brady

profiloplastika3

Vyměření a fixace nové pozice brady

Při zvětšování brady lze použít i syntetický materiál – nejčastěji bioimplantát typu MEDPOR. Operace se provádí ze stejných přístupů, implantát je fixován titanovými šrouby. Alternativně lze k zvětšení měkkých částí brady použít i různé výplňové materiály (filery) s dočasným efektem. Tyto operace jsou obvykle prováděny v celkové anestézii.

profil

Bioimplantáty Medpor pro zvětšení bradového výběžku

Pooperační průběh

Hospitalizace trvá obvykle 1. – 2. dny dle rozvoje otoku. Pooperačně je na bradu aplikována na 5 dní náplasťová fixace, bránící otoku. Pooperační otok vrcholí obvykle za 48 až 72 hodin a poté postupně odeznívá v průběhu zhruba 6-ti týdnů. První dva dny je vhodný klid na lůžku s pravidelným ledováním operované oblasti pomocí nachlazených polštářků, zhruba jeden týden až měsíc je doporučována měkká strava (dle rozsahu zákroku). Pravidelné výplachy úst provádíme od 2. pooperačního dne šalvějí či ústním antiseptikem minimálně 5x denně a po každém jídle. Stehy jsou zpravidla vstřebatelné, spontánně vypadnou nebo jsou odstraněny 7. -14. pooperační den. Zhruba 1 měsíc by se pacient měl vyhnout aktivnímu sportu. Úplná stabilizace měkkých tkání a kostí trvá několik týdnů, ale nepředstavuje zásadní omezení v běžném životním rytmu.

Komplikace

Mezi obecné komplikace patří riziko pooperačního krvácení, hematomu, infekce a prodlouženého hojení, které si někdy vyžádají revizní reoperaci. Častou komplikací je peroperační natažení mentálního nervu, po které následuje dočasná omezená citlivost či necitlivost dolního rtu. Není narušen pohyb rtů a mimika. Tyto příznaky většinou do několika týdnů po operaci vymizí. Při použití cizorodého materiálu existuje vyšší riziko vyloučení materiálu či jeho uhnutí, než při užití vlastní tkáně. Většina lidských tváří je ve větší nebo menší míře asymetrická. Asymetrii nelze vždy zcela plně korigovat. Drobné rozdíly v symetrii by neměly být považovány za komplikaci, ale spíše za variantu normální zajímavé tváře.

Snahou operační korekce brady je vždy dosažení výraznější harmonie obličeje a dosažení přirozené pozice bradového výběžku.

Pokud dojde k následujícím situacím, obraťte se ihned na svého lékaře:

  • Nadměrná bolest nebo krvácení

  • Abnormální otoky

  • Horečka v prvních sedmi dnech od zákroku.

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.