Please wait...Plastický chirurg

MUDr. ZDENĚK DVOŘÁK, Ph. D.


Plastický chirurg s mezinárodními zkušenostmi

Vzdělání:

1995 – 2001 – studium LF MU Brno

Zaměstnání:

2001 – 2002 – základní vojenská služba, lékař posádkové ošetřovny Bučovice.

2002 – dosud – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně – sekundární lékař

Vedlejší pracovní činnost:

Od 2007 – LF – MU Brno – odborný asistent

Od 2013 – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc, rekonstrukční chirurg

Atestace:

2005 – Chirurgie I. st.

2009 – Plastická chirurgie

Doktorské studium (Ph.D.):

2010 – Doktorát z chirurgie – Disertace: Funkční vývoj střední obličejové etáže u pacientů s rozštěpem patra

Odborné stáže a kurzy:

2003 – II. interní klinika FN U sv. Anny Brno, Masarykova univerzita

2003 – 2005  – I. chirurgická klinika FN U sv. Anny Brno, Masarykova univerzita

2005 – Kurz – Řešení skeletálních ortodontických vad z pohledu ortodontisty a chirurga, Hlohovec

2005 – Kurz LPP, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, Praha

2005 – Specializační kurz – Zakladní chirurgické postupy, IPVZ Praha

2009 – Centrum popáleninové a rekonstrukční chirurgie, FN Bohunice, Masarykova univerzita

2009 – Klinika plastické chirurgie FNKV a 3. LF UK Praha

2009 – Kurz – Specializační kurz v plastické chirurgii, IPVZ Praha

2010 – Ortognátní chirurgie, Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

2016 – Breast Augmentation with Implants. Safe and Effective Technique, Dr. D. Hammond Praha

Zahraniční stáže a kurzy:

USA – University of Minnesota and VA Medical Center, Minneapolis, MN, červen 2007

Slovensko – Klinika plastickej chirurgie LFUK FNsP Ružinov Bratislava, Rozštěpové centrum, srpen 2008

Rakousko – AO Course – 3rd AOCMF International Symposium on Ortognathic Surgery, Vienna – květen 2012

Turecko – Mentor Brest Augmentation Workshop, American Hospital, Istanbul – květen 2013

Francie – Caen – CHU Caen, Department of Maxillofacial, Plastic and Reconstructive Surgery – říjen – listopad 2014

Německo – Hamburk – UKE Hamburg – Eppendorf, Department of Oral and Maxillofacial Surgery – duben 2015

Výzkumné granty:

Spolupráce na grantovém projektu IGA “Vasospasmy mikrochirurgicky přenášených laloků a možnosti léčby“, 2005 – 2009, NR 8368-5

Spolupráce na výzkumném projektu KPECH FN U sv. Anny a Masarykovy Univerzity v Brně: „Užitín kyseliny hyaluronové v prevenci vzniku adhezí po tenolýzách flexorů a rekonstrukcích flexorů šlachovým štěpem“, 2014 – 2015, MUNI/A/ 0767/2013

Spolupráce na výzkumném projektu KPECH FN U sv. Anny a Masarykovy Univerzity v Brně: „Užitín kyseliny hyaluronové v prevenci vzniku adhezí po tenolýzách flexorů“, 2013, MUNI/A/0953/2012.

Pedagogická činnost:

Pregraduální výuka LF MU

Školitel – postgraduální výuka v oboru plastické a estetické chirurgie ČR i zahraničí

Odborný asistent LF MU

Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora – držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie

Česká společnost plastické chirurgie

Pracovní zaměření:

Estetická chirurgie

Rozštěpové vady a vrozené vývojové vady dětí

Ortognátní a rekonstrukční obličejová chirurgie

Chirurgie ruky, mikrochirurgie


Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.