Please wait...FAQ

ČASTÉ DOTAZY KLIENTŮ

(FAQ – Frequented asked questions)
Nejčastější dotazy klientů ohledně konzultací, operací, ceny, připravenosti na operaci, možných komplikací a problematiku modelace nebo zvětšení / zmenšení poprsí.

  • CO JE PŘEDMĚTEM KONZULTACE?
  • JAK SE URČUJE CENA OPERAČNÍHO ZÁKROKU?
  • JAK JE CHIRURG KVALIFIKOVÁN K PROVEDENÍ OPERAČNÍHO ZÁKROKU?
  • KDE JE OPERAČNÍ ZÁKROK POSKYTOVÁN?
  • JAK SE PŘIPRAVIT NA OPERACI?
  • CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT PŘED NÁVRATEM DOMŮ?
  • JSOU ZÁKROKY KOSMETICKÉ CHIRURGIE BOLESTIVÉ?
  • JAKÉ BUDU MÍT JIZVY? JAK MÁM O NĚ PEČOVAT?
  • ČASTÉ DOTAZY NA PROBLEMATIKU MODELACE NEBO ZMENŠENÍ PRSOU
  • ČASTÉ DOTAZY NA PROBLEMATIKU AUGMENTACE PRSOU
CO JE PŘEDMĚTEM KONZULTACE?

Po rozboru Vašich představ a přání je během konzultace pečlivě zvážen a naplánován eventuelní operační zákrok. Je třeba si vyjasnit vhodnost jednotlivých operačních zákroků pro Váš případ a určit si jejich možnosti, ale také jejich technická omezení. Také budou zodpovězeny všechny Vaše dotazy ohledně zákroku a upřesněny vzniklé nejasnosti.

Během konzultace budete informování o přípravě k chirurgickému zákroku, o jeho provedení a o následné pooperační péči. Také budete poučeni o náležitostech, které je třeba zařídit a připravit si před zákrokem a o průběhu Vaši rekonvalescence.

Během konzultace obdržíte též formuláře na eventuelní nutná vyšetření a informovaný souhlas, ve kterém svým podpisem před operací stvrzujete, že jste porozuměli plánovanému operačnímu výkonu, že chápete jeho rizika a komplikace a že tento zákrok chcete svobodně podstoupit.

JAK SE URČUJE CENA OPERAČNÍHO ZÁKROKU?

Cena operačního zákroku závisí na typu a náročnosti anestézie, rozsahu a modifikaci operace, délce hospitalizace a na výši vedlejších poplatků (léky, krevní deriváty, laboratorní vyšetření atd.).

Cena bude stanovena během Vaši konzultace s přihlédnutím k těmto okolnostem. Po zákroku po Vás může být v některých případech požadováno uhrazení původně nepředpokládaných výdajů, např. pokud se vyskytnou komplikace či pokud se rozhodnete si prodloužit dobu Vaší hospitalizace na klinice.

Je vždy lepší uspořádat všechny finanční otázky před zákrokem, aby se zabránilo zbytečnému napětí, které by odvádělo pozornost a radost z dosaženého kosmetického výsledku.

JAK JE CHIRURG KVALIFIKOVÁN K PROVEDENÍ OPERAČNÍHO ZÁKROKU?

Dle směrnic EU, Společnosti plastické chirurgie, České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví České republiky je kvalifikace lékaře pro provádění zákroků plastické chirurgie dána složením atestační zkoušky z oboru plastické chirurgie a získáním licence České lékařské komory pro obor plastická chirurgie. Tyto dokumenty nelze nahradit různými certifikáty, jak se často v dnešní době děje a každý pacient by si měl vždy ověřit kvalifikovanost lékaře, u kterého chce tento typ zákroku podstoupit. Příslušné dokumenty najdete v sekci Kontakt.

KDE JE OPERAČNÍ ZÁKROK POSKYTOVÁN?

Všechny zákroky jsou prováděny v zázemí Kliniky plastické a estetické chirurgie , která je detašovaným pracovištěm Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. Kombinace státního zařízení a soukromé praxe zabezpečuje dostupnost nejvyšší možné zdravotní péče pro pacienty. Na klinice je zajištěn 24 hodinový servis plastického chirurga a anesteziologa, je k dispozici jednotka intenzivní péče s možnou návazností až na maximální medicínskou péči ve všech oborech v areálu Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně.

JAK SE PŘIPRAVIT NA OPERACI?

Jakmile je při konzultaci rozhodnuto o formě a rozsahu operačního výkonu, je třeba pochopit, co operace obnáší a stanovit léčebný plán. Mentální a fyzická příprava před operací je důležitým prvkem nutným k dosažení dobrého výsledku. Také pochopení procesu hojení a Vaší role v něm Vám pomůže rychleji se zotavit s méně problémy.

Před operací je třeba doplnit interní předoperační vyšetření, které zahrnuje fyzikální vyšetření a rutinní laboratorní testy krve a moče, v některých případech i RTG vyšetření. Vyšetření nesmí být starší než 1 měsíc před zákrokem.

S Vaším praktickým lékařem a ortopedem je vhodné prokonzultovat, které léky lze před zákrokem vysadit.

Pokud máte nadváhu, je vhodné obvykle před zákrokem zhubnout. Zlepší se Váš zdravotní stav, Vaše hojení a dosažený kosmetický výsledek je obvykle trvanlivější. Nicméně 1 měsíc před operací by už pacient neměl držet žádnou redukční dietu.

Pokud užíváte Aspirin, Anopyrin, Godasal a jiné podobné léky, je třeba je vysadit 10 až 14 dní před zákrokem, aby nedošlo ke krvácivým komplikacím.

Pokud kouříte, měli byste před zákrokem přestat nebo kouření alespoň výrazně omezit. Snížíte tím riziko operačního zákroku a zlepšíte svoje hojení po něm.

Pokud se vyskytnou nějaké bolesti zubů, bolesti močového měchýře či střevní potíže, je třeba je před operací vyléčit, aby bylo minimalizováno riziko pozdějších infekčních komplikací.

Před zákrokem jezte vyváženou stravu. Pokud se u Vás před zákrokem vyskytne jakákoliv infekce, je třeba ji okamžitě nahlásit lékaři. Dokud nebude infekce odstraněna, nemůže být proveden chirurgický zákrok.

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT PŘED NÁVRATEM DOMŮ?

Zajistěte si po operaci doma něčí pomoc s každodenními úkony, jako je vaření, nakupování, praní prádla apod.

Často používané předměty a pomůcky si před zákrokem nachystejte na snadno dostupná místa, aby jste se pro ně po zákroku nemuseli ohýbat či nadměrně natahovat.

Odstraňte doma na podlaze všechny volné koberce a pásky, také odstraňte elektrické kabely či šňůry, aby jste předešli zakopnutím a pádům po operaci.

JSOU ZÁKROKY KOSMETICKÉ CHIRURGIE BOLESTIVÉ?

Každý se obává bolesti, ale její vnímání je velmi individuální podle úrovně prahu bolesti, který má každý jedinec jiný. Kosmetické operace stejně jako jiné operační zákroky provází určitý stupeň pooperační bolesti. Ta je účinně tlumena pomocí léků proti bolesti ať již v injekční formě nebo tabletami. V pooperačním období pro propuštění do domácího léčení většina pacientů dobře zvládá přetrvávající bolest pomocí běžných analgetik. Častý je též pocit pnutí či svědění v jizvě. Nejčastěji jsou doporučovány léky s obsahem Paracetamolu 1g 3x denně.

S postupujícím hojením všechny tyto potíže odeznívají. Pokud se v průběhu hojení objeví nová prudká bolest, je nutno ihned informovat lékaře.

JAKÉ BUDU MÍT JIZVY? JAK MÁM O NĚ PEČOVAT?

Výsledkem jakéhokoliv operačního zákroku je jizva. Pokaždé, když je proveden řez v kůži, ať skalpelem nebo laserem, vždy dojde k vytvoření jizvy. Kvalita a vzhled jizvy se značně liší u každého jedince dle jeho typu hojení, umístění a napětí jizvy. Typ hojení pacienta je dán osobními, rodinnými a rasovými faktory a nemohou být chirurgem ovlivněny.

Plastický chirurg si vždy klade za cíl co nejvíce jizvy skrýt, pokud to jde, ale u některých zákroků jizva bude vždy viditelná a v některých částech těla je hojivá odpověď nepředvídatelná. Někteří pacienti mohou mít tvrdé, červené, rozšířené hypertrofické jizvy, které chirurg nedokáže předpovědět. Dle typu jizev, které vznikly po předchozích chirurgických zákrocích lze trochu předvídat, jak budou jizvy po modelaci prsou na hrudníku vypadat.

Některé typy operací mají za následek docela přijatelné jizvy (např. jizvy před uchem u faceliftu). Jiné operace jako je redukce prsou či korekce břicha mají často za následek rozšířené, ztluštělé, zarudlé a citlivé jizvy. V nejhorším případě to trvá 1 až 2 roky než jizvy vyzrají, ale nikdy z nich nebudou tenké linky. Stupeň roztažení jizvy závisí na individuálních hojivých schopnostech jedince a na oblasti těla, kde je jizva umístěna.

Jizvy téměř vždy dozrávají a vyrovnávají se, ale časový interval, který je k tomu nutný, může trvat od několika měsíců až po několik let. V nejhorším případě může dojít ke vzniku keloidní jizvy, která zůstane vyvýšená, červená, roztažená, táhnoucí a svědivá a i přes veškerou léčbu se má tendenci vracet.

Chirurgická jizva, až se usadí a vyzraje, je vždy bílá (neobsahuje žádné pigment produkující buňky), ale u některých povrchovějších poranění kůže, jako je dermabraze a chemický peeling, může dojít k hyperpigmentaci. Většinou tento jev nastává po slunění, ale může se objevit i u jedinců s určitým typem pleti, dále při užívání hormonální antikoncepce (či jiných hormonálních přípravků) a po některých lécích. Vždy je důležité v počátečních stádiích chránit jizvu před opálením.

V rámci dosažení co nejlepší kvality jizev jsou od druhého až třetího týdne po zákroku doporučovány tlakové masáže jizev. Na jizvu vždy bodově zatlačíme až úplně zbělá a tento tlak vyvíjíme zhruba 20 sekund. Poté uvolníme a zatlačíme stejným způsobem na sousední část jizvy. Takto projdeme celou jizvu 5x za sebou 5x denně. Dalším důležitým prvkem v péči o jizvu je její pravidelná hydratace mastným krémem. U jizev, které mají velkou tendenci k roztažení, je doporučováno zvláště při fyzickém výkonu vylepování jizvy náplastí bez polštářku po 2 měsíce. U problematických jizev lze užít i speciální preparáty typu Contratubex, Dermatix či lokálně aplikovat Silipos.

ČASTÉ DOTAZY NA PROBLEMATIKU MODELACE NEBO ZMENŠENÍ PRSOU

Jak dlouho nebudu moci pracovat?

Průměrná žena, která nevykonává namáhavou fyzickou práci, ale pracuje spíše duševně je schopna se vrátit do povolání za týden. U ostatních povolání, zvláště tam, kde je vykonávána těžká práce, je potřeba několik týdnů. Dobu pracovní neschopnosti prodiskutujeme během konzultace s ohledem na rozsah a charakter výkonu a Vašeho zaměstnání.

Jak dlouho budu mít stehy?

Stehy jsou obvykle rozpustitelné, není třeba je odstraňovat. V případě, že je nutno užít nevstřebatelného stehu, odstraňuje se po 3 týdnech.

Jak dlouho to bude trvat, než opadne otok?

I když otok po redukci prsou nebývá tak velký, obvykle opadne do 1 měsíce od operace.

Jak dlouho musím nosit po modelaci prsou speciální podprsenku?

Vzhledem k tomu, že podprsenka je základním nástrojem dohojování po změně tvaru prsu, podprsenku doporučujeme nosit po 6 až 8 týdnů od zákroku ve dne v noci. Je třeba si uvědomit, že ačkoliv nyní máte prsy relativně normálního tvaru, vždy budou vyžadovat dobrou podprsenku, aby bylo co nejvíce zabráněno jejich poklesu. Gravitace si v průběhu let vybírá svou daň a každá prsa bez dobré opory vykazují určitý pokles.

Jak je určena velikost, tvar a poloha prsu?

To je předmětem konzultace. Po společné dohodě snáze dosáhneme očekávaného cíle.

Jak se budu po zákroku cítit?

Samozřejmě po operaci budete lehce omámená, dokud neodezní celková anestézie. Můžete pociťovat určitou bolest, otok či nepohodlí, ale je to po operaci zcela přirozené. Častý je pocit únavy a vyčerpání. Budete dostávat pravidelně léky proti bolesti, ale dle našich zkušeností jsou nutné jen velmi krátkou dobu.

Jak dlouho to bude trvat, než budu moci provozovat normální aktivity?

Po operaci obdržíte konkrétní pokyny ohledně Vašich každodenních aktivit, cvičení a sexuálních vztahů. Doporučuji užívat po operaci speciální elastické prádlo po 6 týdnů. Po této době již neexistuje obvykle žádné omezení ve všech aktivitách.

Budu moci po operaci kojit?

To záleží na Vaší schopnosti kojit již před operací a také na druhu operačního zákroku. Konkrétně to prodiskutujeme při konzultaci.

Budu mít prsa a bradavky po operaci citlivé?

Po operaci může být snížená citlivost. S několika málo výjimkami, zkušenosti ukazují, že citlivost se do prsou a bradavek vrátí během několika měsíců.

ČASTÉ DOTAZY NA PROBLEMATIKU AUGMENTACE PRSOU

Jak dlouho nebudu moci pracovat?

Průměrná žena, která nevykonává namáhavou fyzickou práci, ale pracuje spíše duševně je schopna se vrátit do povolání za týden. U ostatních povolání, zvláště tam, kde je vykonávána těžká práce, je potřeba několik týdnů. Dobu pracovní neschopnosti prodiskutujeme během konzultace s ohledem na rozsah a charakter výkonu a Vašeho zaměstnání.

Jak dlouho budu mít stehy?

Stehy jsou obvykle rozpustitelné, není třeba je odstraňovat. V případě, že je nutno užít nevstřebatelného stehu, odstraňuje se po 3 týdnech.

Budou mé bradavky po operaci citlivé?

Po operaci může dojít k ztrátě citlivosti bradavky. Příležitostně se může vyskytnout otupení vnímaní. Mnohem řidčeji může dojít k úplné ztrátě citlivosti bradavky. Nicméně ve většině případů se citlivost bradavky postupně vrátí za 6 až 12 měsíců. Pokud k změnám citlivosti kůže prsu dojde, nejčastěji je postižena vnitřní dolní část prsu, ale i zde se jedná o přechodný fenomén. Většinou tyto poruchy citlivosti nečiní žádné potíže a odezní zhruba po 6 měsících.

Jak dlouhé to bude trvat, než opadne otok?

I když otok po zvětšení prsou bývá minimální, přece jenom se určitý jeho stupeň vyskytne. Lze očekávat, že odezní po 1 měsíci.

Jak dlouho budu muset po operaci nosit speciální podprsenku?

První týden po operaci nemusíte nosit žádnou podprsenku, pokud ji budete na svém novém poprsí pociťovat jako nepříjemnou. Během druhého týdne lze používat sportovní podprsenku bez kostic, po 3 týdnech už můžete nosit jakoukoliv podprsenku. Měli byste mít na pamětí, že i když nyní máte prsa relativně normálního objemu, je třeba vždy nosit podprsenku. Gravitace po několika letech způsobí pokles jakéhokoliv typu prsu i s pravidelným nošením podprsenky, natož bez ní. Nejjednodušším řešením pro Vás je pořídit si speciální elastické prádlo, které bude poprsí formovat po 6 týdnů po operaci, které poskytne ideální podmínky pro hojení a Vy nemusíte shánět různé typy podprsenek.

Je tato operace prsou nebezpečná?

Každá operace nese určité riziko. Nicméně v moderní době, kdy se provádí stovky těchto operací, nejsou tyto považovány za rizikové.

Může prsní implantát vyvolat rakovinu?

Ve stovkách tisíc případů, kdy byly použity prsní implantáty není zmíněn jediný příznak nádorového onemocnění, který by se mohl přičíst na vrub prsního implantátu.

Způsobí prsní implantát nevzhledné jizvy?

Kdykoliv je proveden řez do kůže, zůstává po něm jizva. Z normálních okolností je jizva malá a nejčastěji skrytá s podprsní rýze. Též může být okolo dvorce nebo v přirozené rýze v podpaždí. U několika pacientů se jizva může hojit nepříznivě ve smyslu nadbytečnosti, ale neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak se tomuto fenoménu u některých lidí vyhnout.

Jak je určena velikost implantátu?

Velikost implantátu závisí jednak na předoperační domluvě s Vámi a jednak na základě testování velikosti prsu pomocí sizeru. Sizer je vak plnitelný fyziologickým roztokem, který při různé náplni imituje použití různých velikostí implantátu a usnadňuje tak vybrání té správné velikosti. Snažíme se, aby velikost Vašich nových prsou měla příjemná vyvážený vzhled v poměru k Vašim ramenům, hrudníku a bokům.

Jak dlouho implantáty vydrží?

Moderní implantáty mají životnost neomezenou, a počítá se, že zhruba 5% jich je třeba vyměnit za období 10 let. Pokud s implantátem nemáte žádný problém, není třeba je měnit.

Jak se budu po zákroku cítit?

Samozřejmě po operaci budete lehce omámená, dokud neodezní celková anestézie. Můžete pociťovat určitou bolest, otok či nepohodlí, ale je to po operaci zcela přirozené. Častý je pocit únavy a vyčerpání. Budete dostávat pravidelně léky proti bolesti, dle našich zkušeností po 2 dnech se bolest výrazně zmírní.

Jak dlouho to bude trvat, než budu moci provozovat normální aktivity?

Po operaci obdržíte konkrétní pokyny ohledně Vašich každodenních aktivit, cvičení a sexuálních vztahů. Doporučuji užívat po operaci speciální elastické prádlo po 6 týdnů. Po této době již neexistuje obvykle žádné omezení ve všech aktivitách.

Jak drahá je operace?

Položka, která nejvíce ovlivňuje cenu zákroku, je cena implantátu, u těch nejlevnějších tvoří asi polovinu ceny operace. Cena implantátu závisí na výrobci, typu, velikosti a tvaru.

Je prsní implantát hrazen pojišťovnou?

Pojišťovny hradí jen určitý typ implantátu a to jen u pacientek, u kterých se provádí rekonstrukce prsu po rakovině prsu.

Jak se operace provádí?

Existují tři způsoby, jak umístit implantát:

1 Cestou podprsní rýhy (řez je prováděn přímo v ní, nebo lehce nad)

2. Řezem okolo bradavky

3. Transaxilárním řezem (rána v podpaždí)

Místo řezu je určeno jednak zkušenostmi chirurga, přihlédnutí k Vašim specifickým potřebám. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, který řez může být pro Vás nejlepší. Po zvětšení prsou implantátem za použití standardní operační techniky implantát dobře tolerují sta tisíce pacientů.

Zabrání implantát kojení?

Ne, implantát je obvykle umístěn mezi prsní žlázu a prsní sval nebo pod sval, takže nenarušuje normální fungování mléčných kanálků.

Z čeho je implantát vyroben?

Implantát je vyroben z měkkého silikonu a naplněn buď měkkým silikonovým gelem nebo fyziologickým roztokem. Kdysi vznikla diskuse o tom, jak účinkuje silikonový gel na tělo, ale nedávné vědecké údaje vyvrátily mnoha tvrzeními proti silikonovému gelu a odmítly možní náznaky systémového poškození pacienta křemíkovým gelem protéz.

Co drží implantáty na místě?

Během normálního hojení lidské tělo vyprodukuje kolem implantátu vazivové pouzdro, které je pevně fixováno k okolním tkáním.

Mohu očekávat nějaké problémy po vložení implantátu do prsou?

Ačkoli každý rok tisíce žen podstoupí augmentaci prsou, může každý jedinec na operaci a implantát reagovat jinak. Váš lékař je nejlepší a nejspolehlivější odborník na tuto otázku. Neváhejte se o tom přesvědčit.


Více informací

KONTAKT


MUDr. ZDENĚK DVOŘÁK, Ph. D.
+420 608 419 235

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.