Please wait...Úvod

PLASTICKÉ OPERACE

Procedury

Plastické Operace


Cílem každé estetické operace je napravit nebo zkorigovat oblast lidského těla, se kterou není pacient spokojen. Každé operaci z následujícího výčtu procedur musí předcházet podrobná konzultace, při které Vám budou představeny a nabídnuty možnosti řešení Vašeho problému nebo přání. Vždy je třeba vycházet z aktuálního stavu a reálně posoudit, čeho lze dosáhnout  a čeho nikoliv. V následujících odkazech jsou stručně představeny a charakterizovány jednotlivé druhy operací, vždy následuje odkaz na podrobnější informace. Některé zákroky lze spolu kombinovat, některé nikoliv, vše bude upřesněno při Vaší konzultaci. Doporučuji Vám si ale všechny informace o zákroku, který Vás zajímá, přečíst, naše konzultace se stane efektivnější a snadno Vám budu moci dopřesnit jednotlivé detaily Vašeho zákroku a vysvětlit případné nejasnosti.


Operace odstálých boltců – otoplastika

Otoplastika je chirurgický výkon zaměřený na korekci odstálých nebo plachtovitých boltců. Cílem operace je dosáhnout přiměřenějšího a přirozenějšího tvaru boltce vzhledem k obličeji. Tohoto cíle bývá dosaženo přiblížením prominujících boltců k hlavě nebo redukcí velkého boltce. Jizva po korekci je skryta v záhýbu záušního prostoru. Více informací…

Liposukce

Liposukce je chirurgické odstranění tuku z těla pomocí sání. Klasicky se provádí pomocí tupých kanyl, které se zavádějí do podkoží přes drobné malé řezy v kůži. Pohybováním kanyly v podkoží lékařem je docíleno odsání tuku z vybraných konkrétních tukových zásob. Je třeba si uvědomit, že liposukce není náhradním řešením redukce hmotnosti či léčby obezity. Více informací…

Modelace prsou (mastopexe)

Pokleslá a povislá prsa patří mezi reálné obavy mnoha žen. Hubnutí, radikální dietní programy, těhotenství a kojení mohou přispět k vzniku povadlých prsou. Problémem je nejčastěji úbytek hmoty nebo pevnosti prsu, otočení bradavky směrem dolů a pokles dvorce pod úroveň podprsní rýhy. Ženy s povadlými prsy přiměřené velikosti jsou vhodnými kandidátkami na tento operační výkon. Dobrým způsobem, jak zjistit způsobilost k tomuto výkonu je provedení „tužkového testu“. Pokud žena umístí tužku do podprsní rýhy a ta se v této pozici udrží, dá se předpokládat, že by výše uvedený zákrok byl pro klientku přínosem. Více informací…

Operace břišní stěny

Abdominoplastika je chirurgický zákrok, který je zaměřen na odstranění přebytečné kůže a tuku z břicha a na zpevnění svalové vrstvy břišní stěny. Dobrými kandidáty na tento zákrok jsou pacienti, u kterých je přítomen nabytek uvolněné kůže a svalů břicha hlavně v oblasti pupku a nadbřišku. Po několika těhotenstvích, císařském řezu či výrazném snížení tělesné hmotnosti musí být žena připravena zavolat plastického chirurga, aby upravil vzhled břišní stěny do požadovaného stavu. Také stále více mužů podstupuje tento chirurgický zákrok. Výsledkem po tomto zákroku je vytvoření pernamentní viditelné jizvy v rýze podbřišku, kterou lze ale skrýt oděvem.

Většina lidí, kteří podstupují abdominoplastiku jsou buď poněkud obézní nebo mají výrazný nadbytek kůže po výrazném zhubnutí nebo po těhotenství. V případě těhotenství jsou přímé břišní svaly výrazně protahovány a oddalovány tak, jak postupně roste dítě v děloze. Stejným způsobem je natahována i kůže břicha. Po narození dítěte se tyto tkáně znovu smršťují, ale nikdy se nevrací do původního stavu a pozice. U žen, které porodí velké dítě nebo po vícečetném těhotenství je ještě těžší dosáhnout původní napjaté a pevné břišní stěny. Matky v mladších věkových kategoriích mají větší sklon k tvorbě strií na břichu, a proto abdominoplastika je také vhodným způsobem, jak lze velkou část strií v podbřišku odstranit. Ženy podstupují abdominoplastiku nejčastěji pro laxnost kůže a svalů břicha, muži nejčastěji pro redukci vyrazného kožního nadbytku a tuku po větším zhubnutí. Více informací…

Operace nosu

Rhinoplastika je kosmetický chirurgický zákrok, který se používá pro změnu velikosti, tvaru nebo celkového vzhledu nosu. Mezi tyto změny patří zmenšení nebo zvětšení velikosti nosu, změna tvaru špičky nosu, velikosti nosních dírek nebo změna úhlu mezi špičkou nosu a horním rtem. Nový vzhled nosu je na Vás vidět do konce života, jedná se o trvalou změnu, která jen omezeně podléhá stárnutí. Operace nosu nemusí přinést jen kosmetickou změnu, ale také může zlepšit funkcí nosu, zmírnit dýchací problémy způsobené asymetrií kostí a chrupavek nosu a zkorigovat vrozenou vadu či poúrazový stav. Pokud máte pochopitelný, ale ne výrazně přehnaný zájem o vzhled svého nosu, budete mít pravděpodobně největší prospěch z tohoto operačního zákroku. Více informací…

Operace očních víček

Oči jsou výraznou části obličeje, na které lze pozorovat první známky stárnutí. Stárnutí je nezvratný, neúprosný proces degenerace tkání, který vede ke ztrátě průžnosti a pevnosti pokožky. Zatímco oči samy o sobě jsou bez výrazu, oční víčka jsou velmi výrazným ukazatelem našich emocí. Když jsou těžké a oteklé, tak dávají obličeji unavený výraz, při kožních nadbytcích zase stárnoucí vzhled, ale při prodlouženém mandlovém tvaru a hladkých konturách naopak vzhled mladistvý a svěží. Výsledky operací očních víček bývají výborné. Změna ve Vašem vzhledu bude za několik dní po zákroku zcela evidentní. Více informací…

Operace pokleslého čela (Browlift)

K poklesu zevních partií čela dochází vlivem stárnutí a projeví se efektem imitujícím zmenšením oční krajiny a obličej získává unavený a smutný výraz. Browlift je chirurgický zákrok zaměřený na pozvednutí obočí do mladistvější pozice vůči očním víčkům. Třebaže většina pacientů se zaměřuje na své oči, je třeba vždy posuzovat obličej jako celek a zhodnotit, který zákrok ho udělá mladistvějším. Díky pokrokům v oblasti techniky browliftu se tato operace stává častější jak u mladších, tak u starších pacientů. Pokud si myslíte, že máte nadbytek kůže na horních víčkách, přiložte ukazovák nad střed obočí a palec na spánek. Takto pozvedněte obočí do pozice, kterou považujete za přirozenou. Všimněte si, zda je zde opravdu jen velmi malý nadbytek kůže. V opačném případě, pokud bude odstraněna jen nadbytečná kůže na horních víčkách a obočí zůstane ve stejné pozici, vznikne dojem menších a unavených očí na rozdíl od očí „otevřených“ a svěžích. Browlift zlepší vzhled oční krajiny do podoby projasněné a svěží. Osoby s velmi výraznými nadbytky kůže na horních víčkách jsou často vhodnými kandidáty na operaci očních víček a pozvednutí obočí v rámci jedné operace. Více informací…

Operace pokleslého obličeje (Facelift)

První věc, na kterou lidé při pohledu do zrcadla pohlédnou, je jejich obličej. Jestliže obraz v zrcadle je výrazněji vzdálen od jejich ideálu, často to narušuje jejich sebevědomí. Celkový facelift zahrnuje oblast tváří, očních víček a krku. Ve většině případů lze touto procedurou získat vzhled o 12 až 15 let mladší. Časté slunění, změny váhy a přirozené stárnutí se na kůži obličeje projevuje oslabením a ztrátou elasticity, což má za následek vznik vrásek a kožních nadbytků. Krční svaly jsou také často oslabeny a pokleslé, takže často vytváří starší vzhled pacienta. Operace facelift je zaměřena na eliminaci vrásek v oblasti obličeje a krku v jedné době, čímž je dosaženo i omlazení pleti obličeje. Cílem této procedury je dosáhnout přirozeného mladistvějšího vzhledu. Více informací…

Labioplastika

Labioplastika je chirurgický zákrok určený k zlepšení vzhledu zevního genitálu zmenšením malých stydkých pysků (labií). Existuje několik důvodů, proč ženy podstupují tuto operaci. Mezi ně patří úprava poškození genitálu po porodu, omezení nepohodlí způsobeného velkými pysky a v neposlední řadě též důvody estetické. Hojivý proces po labioplastice je docela krátký, labia jsou zahojena během několika týdnů. Pokud nemáte fyzicky namáhavou práci, můžete se do práce vrátit zhruba po týdnu. Během hojení je důležité se vyhnout namáhavé činnosti, udržovat hojenou oblast v čistotě a aplikovat předepsané roztoky a masti, eventuelně antibiotika. Během hojení se může objevit mírné dráždění a dyskomfort. Sexuální aktivity je třeba vynechat po 6 až 8 týdnů. Více informací…

Profiloplastika

Vyváženost siluety obličeje tvoří základ individuálního vzhledu tváře každého člověka. Profiloplastika koriguje prominující nebo naopak nevyvinuté části obličeje a jejich hranice. Analýzou obličeje můžeme lépe zhodnotit rovnováhu mezi jeho jednotlivými oddíly a posoudit harmonii tváře jako celku. Čelo (horní část obličeje), nos a tváře (střední část obličeje) a rty a brada (dolní část obličeje) by měly být sladěny do přirozeného vyváženého poměru. Fotografická a rentgenová analýza pomohou správně naplánovat případný chirurgický zákrok. V tomto duchu často nemusí operace nosu přinést žádaný výsledek, pokud nebude zkorigována i ustupující brada. Naopak se může nos jevit po operačním zákroku jako malý, pokud je u pacienta přítomna výrazná prominující brada. Studie jednotlivých proporcí obličeje mohou vést k dalšín operacím, které by zlepšily jeho fyzickou vyváženost. Operace nosu pak mohou být úzce spojeny s operacemi brady a naopak. Více informací…

Zmenšení prsou

Redukce prsou (redukční mammoplastika) je chirurgický výkon, při kterém je odstraněna část kůže a prsní žlázy s cílem změnit tvar a zmenšit velikost prsou. Zároveň je ve většině případů též zmenšena velikost prsního dvorce přiměřeně k nové velikosti prsou. Pro odstranění nadbytečné kůže a žlázy prsu chirurg provádí řez kolem bradavky dále pokračující dolů do podprsní rýhy (vertikální mammoplastika) a eventuelně i řez v podprsní rýze (klasická redukční mammoplastika). Bradavka i dvorec jsou během zákroku posunuty do nové vyšší přirozené pozice vzhledem k novému tvaru prsu. V některých případech může dojít ke ztrátě citlivosti bradavky a ke schopnosti kojit při následných těhotenstvích. Redukci je velmi podobná technika modelace prsu, ale při ní se odstraňuje pouze nadbytečná kůže. Více informací…

Zvětšení prsou

Augmentace prsu (augmentační mammoplastika) je jedna z nejžádanějších kosmetických operací, kterou podstupují ženy ve všech věkových kategoriích. Nejčastěji je prováděna pro zvětšení velikosti malých prsou, ke korekci rozdílu velikosti mezi oběma prsy, k doplnění objemu povadlého prsu a též při rekonstrukci prsu po jeho odnětí pro nádor. Prsní implantát je vkládán pod prsní žlázu nebo pod velký prsní sval – největší sval přední stěny hrudníku, který dobře kryje obrysy implantátu. Více informací…

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.