Please wait...

Liposukce

Úvod

Kdo je vhodným kandidátem k operaci?

Které oblasti jsou vhodné pro liposukci?

Jak se liposukce provádí?

Kolik zanechává metoda jizev?

Je pooperační výsledek stálý?

Jak rozsáhlý operační výkon lze podstoupit?

Před operací

Operace

Pooperační období

Jak je zákrok bolestivý?

Specifické komplikace

Úvod

Liposukce je kosmetický výkon, který je schopen zredukovat oblasti tuku na těle, které odolávají dietě či cvičení. Tyto oblasti nahromadění tukových buněk jsou geneticky podmíněné.

Liposukce se dá též kombinovat s jinými operačními zákroky jako je abdominoplastika k redukci tukového polštáře v bočních partiích nebo nadbřišku. Liposukci lze užít též k odstranění tuku z pod brady a krku k vyrýsování linie podbradku.

Liposukce ale není metoda k hubnutí. Slouží k modelování postavy a k odstranění tukových buněk z partií, kde nahromadění tuku zůstává i po zhubnutí.

Kdo je vhodným kandidátem k operaci?

 • pacient v dobrém zdravotním stavu

 • deformita nebo tukový polštář je omezena na určenou oblast

 • nahromadění tuku, která se neztratilo po přísné dietě, cvičení či zhubnutí

 • zdravá pokožka s malou nebo žádnou ztrátou elasticity

 • malá nebo žádná celutitida

 • málo nebo žádné strie

 • pacient s realistickým očekáváním výsledku operace

Správní kandidáti liposukce dosahují nejlepších výsledků. Během konzultace bude upřesněna oblast Vašeho zájmu a faktory, které ovlivní výsledek operačního zákroku liposukce. Stejně jako i u jiných kosmetických operací je důležité mít jasné cíle a realistická očekávání, co se týče výsledku.

Nereálná očekávání

 • Menší deformitu nelze zcela odstranit za pomoci velkého chirurgického zákroku

 • Pochopte, že liposukce není lékem na obezitu nebo náhražkou hubnutí

 • Neočekávejte, že liposukce dramaticky změní váš osobní nebo profesní život

Které oblasti jsou vhodné pro liposukci?

Je třeba si uvědomit, že liposukce není náhražkou hubnutí nebo léčby obezity. Následující obrázky ukazují oblasti lidského těla, které jsou vhodné k liposukci.

liposukce1

liposukce2liposukce3liposukce4

Jak se liposukce provádí?

V plánované oblasti výkonu po předchozím nákresu se provede malý kožní řez. Úzká kovová trubička (kanyla) se jím zavede do podkoží a šťouchavým pohybem jsou v podkoží vytvářeny chodbičky, ze kterých je odebíraný tuk odváděn připojenou hadicí do odsavného přístroje nebo do injekční stříkačky. Odsáté prostory jsou poté komprimovány (kolabovány) elastickým prádlem, které vytváří novou konturu ošetřené oblasti.

liposukce5

Tuk odebraný a odsátý kanylou. V podkožní tukové vrstvě zůstávají po kanyle chodbičky.

liposukce6

Zevní tlak umožní kolaps chodbiček a zahojení podkoží po zákroku.

Tumescentní technika

Tumescentní technika (neboli mokrá metoda) zahrnuje injektáž tkání roztokem před zahájením liposukce. Injikovaná látka obsahuje fyziologický roztok, lokální anestetikum a látky snižující prokrvení tkáně. Tato metoda zvyšuje procento odebraného tuku a snižuje výskyt pooperačních modřin.

Ultrazvukem asistovaná liposukce

Tato technika využívá ultrazvukové vlny produkované generátorem a šířené přes kanylu k uvolnění tukových buněk z tkáně. Uvolněný tuk je pak kanylou odsán v podstatě stejným způsobem jako u předešlých technik.

Klasická liposukce je známá jako SAL (Suction Asssisted Liposculpture). Ultrazvukem asistovaná liposukce (UAL) usnadňuje odstranění tuku z oblastí dříve SAL nepostižitelných a činí zákrok méně fyzicky namáhavým pro chirurga. Tak je umožněno odstranit i větší objemy tuku. UAL má své specifické indikace a relativní přinos obou technik bude upřesněn při chirurgické konzultaci. Existují i různé další typy liposukčních technik, ale princip u všech zůstává stejný.

Kolik zanechává metoda jizev?

Metoda liposukce byla výrazným pokrokem v kosmetické chirurgii, protože dovoluje změnit konturu těla z drobného řezu. Obecně lze říci, že každá upravovaná oblast je ošetřena z jednoho nebo dvou 1 cm řezů. Časem se jizvy stanou velmi nenápadné. Pokud je to možné, jsou drobné kožní řezy umístěny do tělesných záhybů a rýh, aby byly co nejvíce skryté.

Je pooperační výsledek stálý?

Efekt liposukce je trvalý. Tato metoda odstraňuje tukové buňky z dané oblasti a zbylé buňky ve tkáni se po jejich odebrání nepomnožují, aby je nahradily. Po provedené operaci zůstávají změněné tvary těla fixovány, i když následně dojde k přírůstku hmotnosti.

Zvýšení hmotnosti po operaci může nepříznivě ovlivnit výsledek. Pokud budete tloustnout, budete tloustnout symetričtěji bez vzniku větších nahromadění tuku. Se vzrůstající tělesnou hmotností se tukové buňky zvětšují, ale žádné nové nevyrůstají. Při zhubnutí se tukové buňky zmenší.

Celutitida

Podkladem celulitidy je nerovnoměrná struktura kůže a podkoží, která vzniká díky pruhům vazivové tkáně, které za ni táhnou, není tedy primárně založena na nahromadění tuku. Nad ní ležící kůže nemůže často zamaskovat nerovnosti podkoží, zvláště když je kůže tenká, jako je tomu u mnoha žen. Za hlavní příčinu celulitidy se považuje nedostatečnou lymfatického systému a hormonální změny (ženský hormon estrogen). Liposukce nemůže celulitidu zlepšit, i když existují další techniky, které lze užít s omezeným úspěchem. Stručně řečeno, celulitida není nic jiného než název pro normální vzhled ženského podkožního tuku. Celulitida není sama o sobě nemoc.

Jak rozsáhlý operační výkon lze podstoupit?

V rámci jedné operace lze ošetřit liposukcí více tělesných oblastí. Zhruba 2 – 3 litry tuku lze odsát bez potřeby následné transfúze krve. Dalším limitujícím faktorem je maximální množství jednorázového podání tumescentního roztoku. Pokud je třeba odsát větší množství tuku, je lepší ho rozdělit do dvou operací. Snahou je vyhnout se potřebě krevního převodu, což platí i u ostatních kosmetických zákroků. Před výkonem je samozřejmě třeba rutinní laboratorní vyšetření krve, které také ovlivňuje rozsah výkonu, který lze podstoupit. Určitým řešením, které Vám může být nabídnuto je odběr autotransfúze před výkonem a její podání po zákroku. Tento postup je ale vymezen jen pro výjimečné specifické případy.

Před operací

Lékař s Vámi během konzultace prodiskutuje možnosti a vhodnost zákroku v jednotlivých oblastech Vašeho těla a naplánuje rozsah zákroku. Stav před operací bude fotodokumentován, aby bylo možno snáze posoudit operační výsledek. Před operací byste se měla vyvarovat jakékoliv namáhavé činnosti nebo konzumaci alkoholu. Den před operací je vhodné jíst již jen lehkou stravu a zvýšit příjem tekutin. V některých centrech je doporučena sprcha večer a ráno před výkonem za použití antiseptického mýdla.

Po operaci je nutné nosit speciální elastické prádlo, které zakoupíte již před operací dle Vašich tělesných rozměrů a rozsahu plánovaného výkonu. Je výhodou mít doma dva kusy tohoto formujícího oděvu, protože po operaci je nutné nosit toto prádlo po dobu 6 týdnů. Podrobnosti upřesníme při konzultaci.

liposukce7

Před začátkem operace bude na kůži pořízen nákres (při kterém pacient stojí), který upřesní místa a rozsah aplikace liposukce. „Vrstevnicový“ nákres umožní přesnější zaměření problematických oblastí, které mají při ulehnutí pacienta tendenci měnit svůj vzhled i polohu. Při liposukci břicha a vnitřních stehen je třeba někdy oholit část stydkého ochlupení.

liposukce8

Příklad předoperačního nákresu.

Operace

Zákrok je možné u menších oblastí provést v lokální anestézii, ale nejčastěji je prováděn v celkové anestézii za hospitalizace. Operace je prováděna z malého řezu, jak už bylo dříve popsáno. Tuk je pomocí kanyly rovnoměrně odsáván, aby se předešlo vzniku nerovností. Výkon trvá od 30 minut až po několik hodin.

Pro každou oblast je pacient specificky připraven a polohován. Proto při liposukci více oblastí je nutno pacienta během zákroku opakovaně různě polohovat a otáčet. Vlastní doba operace je pak přímo úměrná rozsahu výkonu a počtu odsávaných oblastí.

Pooperační období

Po odsání tuku zůstávají v podkožním tuku malé tunely a drobné prostory. Pro uzavření těchto prostor a pro zhojení oblasti do správného tvaru slouží elastické kompresní prádlo.

liposukce9

Oblast po odstranění tukových buněk a následná aplikace komprese elastickým prádlem

Oblast ošetřená liposukcí může být po operaci fixována elastickou páskou nebo prádlem. Tímto způsobem se minimalizuje výskyt modřin a otoků a vzniká určitá podpora kůže, která je samo o sobě relativně volná, zvláště po odeznění otoku. Pružnost prádla pomáhá udržet tlak na ošetřených oblastech, minimalizuje modřiny a otoky i výskyt kožních nadbytků. Tlak napomáhá podkoží hojit se rovnoměrněji a minimalizuje riziko vzniku propadlin a nerovností.

liposukce10

Kůže bez opory má tendenci se krabatit a vytvářet nerovnoměrný povrch. Kroužky na obrázku představují tunely po liposukci tukového nadbytku.

Modřiny a otoky

Po zákroku mohou v různé míře vzniknout modřiny a kůže může být dokonce zbarvena až do fialova. Tento stav je charakteristický pro začátek hojivého procesu, na jehož konci lze teprve zhodnotit výsledek operace.

Zvláště v případě, že liposukce byla prováděna v oblasti břicha a stehen mohou vzniknout dočasné otoky nohou a kotníků. Výskyt otoků podporuje teplé počasí. Pokud dochází k otokům kotníků, snažte se vyvarovat dlouhodobého stání a při sezení dávejte končetiny do zvýšené polohy. Modřiny mají tendenci sklouzávat po břichu a stehnech a v některých případech dochází k dočasnému otoku stydkých pysků či šourku.

Modřiny se obvykle vybarví a usadí po týdnu a obvykle do 14 dnů zmizí. Ale v některých případech mohou přetrvávat až 6 týdnů. Po liposukci dané oblasti lidského těla dochází k dočasnému otoku, který ji vyplní a poté postupně odeznívá. Je pochopitelné, že v časném období po zákroku pacienti pociťují jen malé zlepšení a na konečný pooperační výsledek je nutno si několik týdnů počkat.

Tukové buňky, které jsou odsáty, jsou navždy pryč a když odezní otok, objeví se konečný výsledek, který je patrný zejména v dříve těsném oblečení.

Jak je zákrok bolestivý?

Celková bolestivost po zákroku je přísně individuální a záleží na úrovni prahu bolesti každého jedince. Obecně platí, že v plochách po liposukci pacienti pociťují tlakovou bolest, ale ta obvykle nepatří v klidu nebo v posteli mezi výrazné.

Po zákroku může být pociťována při pohybu určitá ztuhlost, ale tato odeznívá po několika dnech. Liposukce nepatří mezi zvláště bolestivé operace, protože nejsou narušeny svaly, vyjma rozsáhlých liposukčních výkonů v oblasti břicha. U těchto pak v prvních několika dnech může být bolestivé posazování. Dle zkušeností se uvádí, že ultrazvukem asistovaná liposukce (UAL) je bolestivější než klasická (SAL). Tento fakt dosud nebyl potvrzen žádnou studií, ale konečný výsledek v některých problematických partiích může toto zvýšené nepohodlí ospravedlňovat.

Kdy volat lékaře?:

 • Při nadměrné bolestivosti nebo krvácení

 • Při vzniku abnormálně velkého otoku

 • Při horečce během prvních 24 hodinách při propuštění z nemocnice

 • Při zvýšených obavách, že Vaše zotavování po zákroku neprobíhá normálně

Nošení kompresního prádla

Kompresní prádlo se nosí první týden většinou nepřetržitě. Po kontrole obdržíte další konkrétní instrukce ohledně jeho nošení. Rány po operaci jsou většinou malé a není jich mnoho. Pokud jsou ošetřeny stehem, pak tyto jsou odstraněny 7. – 14. pooperační den. Kompresní prádlo je po první kontrole je znovu oblečeno a pacient ho nosí „co to jde“ po dalších 5 – 6 týdnů, aby bylo dosaženo požadované kontury operované oblasti. Po týdnu se můžete osprchovat a Vaše kompresní prádlo vyprat či vyměnit. Normální oděv poté nosíte přes toto pružné prádlo. Při výměně prádla je vhodné operované oblasti vždy promazat Heparoidem, Ibu-hepou či Lioton gelem k usnadnění vymizení modřin. Od 3 týdne lze operované oblasti přes elastické prádlo masírovat či válečkovat, aby se v podkoží rozrušily jizvy, způsobující lokální vtažení kůže.

Kolik pracovního volna budu potřebovat?

To záleží od rozsahu zákroku a povahy Vaší práce. Pokud byla ošetřena jedna oblast, můžete se vrátit do sedavého zaměstnání během několika dnů. Pokud byla liposukce provedena ve specifických oblastech, jako například v oblastech kotníků, pak je třeba delší doby klidu na lůžku. Pokud v zaměstnání hodně stojíte, může to trvat 2 – 3 týdny, než se vrátíte do běžného pracovního procesu.

Jak dlouho necvičit?

Znovu to záleží na místě zákroku a typu cvičení. Nicméně po zákroku doporučujeme co nejčasnější mobilizaci, protože tato urychluje odeznění pooperačních otoků.

Návrat k cvičení bude opět postupný proces, začínající pomalými vycházkami na podporu krevní cirkulace a hojení a postupně zapojováním normálních aktivit v relativně krátkém čase.

Specifické komplikace

Hrbolatost

Jeden nebo dva týdny po operaci můžete operované oblasti cítit jako hrbolaté nebo žmolkovité, což je projevem začínajícího se hojení v podkoží. Tyto drobné nerovnosti odezní vždy do 6 týdnů. Při kontrole můžeme navrhnout k podpoře hojení jemnou masáž operovaných oblastí tělovým mlékem.

Kožní ochablost, zvlnovatění, zvrásnění kůže

Při špatné elasticitě kůže nebo když je odstraněn velký objem tuku v jedné oblasti, může dojít k vzniku ochablosti nebo zvrásnění kůže. Tento problém je častější u starších pacientů

Drobné prohlubně, nerovnosti

Drobné prohlubně, propadliny jsou odlišné od ďolíčků, které nacházíme u velmi ochablé kůže. Občas k nim může dojít při nadměrném odsátí tuku, lze je upravit pomocí tukových injekcí v dostatečném odstupu po úplném zhojení po zákroku.

Necitlivost

Oblasti těla ošetřené liposukcí můžete po odeznění iniciálního napětí vnímat jako znecitlivělé. Tento jev vzniká v důsledku přechodného poškození jemných nervových vláken zákrokem, ale vrací se k normálu během několika málo týdnů.

Asymetrie

Lidé jsou velmi zřídka symetričtí v obou polovinách lidského těla. Často na jedné straně musí být při zákroku odstraněno více tuku než na straně druhé. Nicméně určitá míra asymetrie může přetrvávat, i přes pečlivé předoperační plánování a vyznačení.

Infekce

Infekce je vzácná komplikace liposukce. Sprcha s antiseptickým mýdlem před zákrokem a podání antibiotik během operace a po operaci minimalizuje vznik této komplikace. Pokud však dojde k zarudnutí, zvýšené citlivostí nebo horečce, je třeba mne okamžitě konzultovat.

Ztráta části kůže

Tato komplikace vzniká velmi výjimečně, ale obvykle ve spojitosti s infekcí. Riziková pro tuto komplikace je po výrazném odsávání velmi tenká kůže.

Zjizvení

Malé řezy jsou pokud možno skryté v kožních záhybech a rychle se stávají nenápadnými. Existují však oblasti v tříslech a na dolních končetinách, kde není možno jizvy skrýt, zvláště když několik měsíců po zákroku mají modrofialovou barvu. Časem ale i tyto jizvy vyblednou.

Pigmentace kůže

Po odeznění modřin, ve vzácných případech může dojít k vzniku slabě patrných „skvrn“ nebo pigmentací. Nejčastějším místem vzniku tohoto fenoménu jsou vnitřní stehna, ale může se vyskytnout i v jiných oblastech. Trvá několik měsíců, než vybledne a jen velmi zřídka může představovat trvalý problém.

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie

Podkladem hluboké žilní trombózy je ucpání velkých žil dolní končetiny krevními sraženinami. Je to velmi vzácná komplikace jakékoliv operace, ale nejčastěji vzniká u dlouhodobé imobilizace (nepohyblivosti). Ačkoliv je velmi vzácná, je důležité vždy upozornit na výskyt jakýchkoliv jejich příznaků. Do těchto příznaků patří otok dolní končetiny, napětí a bolesti v oblasti kotníků a lýtka, zarudnutí a místní horkost či horečka. Pokud zůstane žilní trombóza neléčená, může dojít k utržení krevní sraženiny a její zanesení velkými žílami do plic, kde způsobí plicní embolii (uzavření plicních tepen).

Prosím vždy mě nahlaste jakékoliv tyto příznaky.

Pokračování léčby

Pravidelné kontroly umožní sledovat Vaše léčebné pokroky. Je též prováděna fotografická dokumentace. V některých případech s Vámi probereme možnost a vhodnost drobné korekce konečného výsledku.

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.