Please wait...

Operace očních víček (blefaroplastika)

Úvod do problematiky

Co způsobuje otoky očních víček?

Co se dá dělat?

Je zákrok bolestivý? Jak se budu cítit?

Jak budu vypadat?

Pozná každý, že jsem podstoupil(a) operaci očních víček?

Kdy je vhodné zákrok podstoupit a jak dlouho se udrží dosažený výsledek?

Přídavné zákroky, které mohou být provedeny při operaci očních víček.

Rizika a komplikace

Pokyny před operací

Pooperační průběh

Úvod do problematiky

Zatímco oči jsou sami o sobě bez výrazu, oční víčka jsou důležitými prvky obličeje pro vyjádření našich emocí. Pokud jsou oční víčka volná a těžká, přidávají obličeji unavený výraz, pokud jsou ochablá a s kožními nadbytky, vytvářejí vzhled staroby. Ale pokud mají protažený mandlový tvar s hladkými konturami, dávají obličeji čerstvý a mladistvý vzhled.

Oči jsou dominantní částí obličeje a jsou také bohužel první částí obličeje, na které se projeví stárnutí. Stárnutí je nezvratný, neúprosný proces degenerace tkání, který vede ke ztrátě pružnosti a ochablosti pokožky. Rychlost procesu stárnutí je mezi jednotlivými lidmi rozdílná a závisí na geneticky daných vlastních biologických hodinách každého jedince. Proces stárnutí pokožky je urychlen působením slunečního záření, kouřením a každodenním životním stresem. Nadbytky kůže na horních víčkách vznikají kombinovaným účinkem poklesu obočí (blefaroptosis) a zvětšením množství kůže na horních víčkách v důsledku ztráty pružnosti kůže a vytahováním kůže (blefarochalasis).

Mžourání do slunce s nebo bez ochrany slunečních brýlí během let vede k tvorbě vrásek a rýh na čele a v okolí očí. Volná kůže na horních víčkách začne překrývat řasy a vzniká obraz těžkých a unavených očí. Je také obtížnější nanést oční make up, protože tukové polštářky ve vnitřním koutku zvýrazňují starší vzhled.

Dolní víčko se vlivem stárnutí povoluje, pokrývá se vráskami a eventuelně vlivem gravitace vytváří záhyby. Sval očního víčka se vytahuje a povoluje a vlastní tukový polštář očnice se má tendenci vyklenovat ven a způsobovat vznik „pytlů pod očima“.

Pigmentace kůže vzniká degenerativním účinkem slunce na kůži očí. Pro některé lidské rasy je pigmentace charakteristická. Ztmavnutí dolních víček pak přispívá k staršímu a unavenějšímu výrazu očí.

Co způsobuje otoky očních víček?

Zduření nebo otoky víček jsou způsobeny jedním nebo až třemi možnými faktory:

Oslabení svalů očního víčka (kruhového svalu očního) umožní vyklenování tukových váčků z očnice vpřed vlivem gravitace. Tak vznikají vyklenutí na víčkách, které je stále viditelné, ale může zmizet, když stojíte před zrcadlem a silou zatnete oční svaly jako když mžouráte. Tento jev může být chirurgicky korigován vypnutím svalové kličky a nebo i přitažením závěsného aparátu dolního víčka zevně (tato procedura se nazývá kantoplastika).

Nadbytek tukové tkáně v očnici způsobuje vznik tukových váčků nebo-li prolapsů.

Tyto tuková depozita jsou izolovaně umístěna v jednotlivých částech očnice a pokud jsou v nadbytku, způsobí vyklenutí oslabeného svalu a kůže, takže vytváří pytlovité kontury na očních víčkách. Odstranění nadbytečného tuku a posílení opory ve svalu a v kůži tento problém vyřeší.

Nadměrné nahromadění tekutiny v okolí oka. Vzniká obvykle v důsledku alergie a je obvykle horší ráno při vstávání a zlepšuje se v průběhu dne s redistribucí tělesných tekutin po přechodu těla z horizontální roviny do roviny vertikální. Nahromadění tekutiny nelze operací zlepšit, naopak se po zákroku může přechodně zhoršit. Mírné ranní otoky lze očekávat nějakou dobu po operaci víček u všech pacientů.

Co se dá dělat?

Pečlivé vyšetření pacienta zahrnuje dotazy na předchorobí, zejména ve vztahu k předchozím alergickým onemocněním, problémům se zrakem, k pravidelně užívaným lékům a eventuelně k předchozím chirurgickým zákrokům. Informujte Vašeho lékaře o nutnosti nošení brýlí a o výsledcích Vašeho posledního očního vyšetření.

Vyšetření očních víček zahrnuje posouzení kvality kůže, ochablosti víček a činnosti svalů a přítomnosti nadbytečného očnicového tuku a jeho rozložení. Na vyšetření proto přijďte bez make-upu.

Je také třeba posoudit pokles obočí a nutnost jeho pozvednutí při dosažení optimálního výsledku.

Fotografické snímky se pořizují před a po zákroku k naplánování výkonu a k dokumentaci dosaženého výsledku.

Operaci je možné provést za hospitalizace v celkové anestézii, ale většinou se provádí ambulantně v místním znecitlivění.

Před operací se na očních víčkách vyznačí řezy tak, aby byly umístěny v přirozených liniích nebo vráskách a aby se s odstupem staly „neviditelnými“. Vyměří se nadbytek kůže.

Během operace je odstranění nadbytek kůže, napnut sval a je odstraněn nadbytečný očnicový tuk. Výkon může být ze stejného řezu rozšířen o svalový závěs obočí, pokud je obočí a čelo mírně pokleslé.

V poslední době bylo vytvořeno pro potřeby chirurgie očních víček několik speciálních nástrojů, mezi které patří velmi jemné čepele, speciální wolframová bodová diatermie či lasery. Navzdory tomu, co se píše v časopisech, každý zkušený chirurg dosahuje vynikajících výsledků se svými instrumentáriem a čas rekonvalescence je všech metod stejný, což se nedá říci o finanční náročnosti. Můžeme tyto alternativy prodiskutovat během konzultace.

Chirurgická rána je pečlivě sešita jemným nevstřebatelný šicím materiálem, tenké jizvy rychle vyblednou, ale nikdy zcela nezmizí. Jizva na horním víčku leží v přirozené rýze mezi tarsální ploténkou (struktura, která vyztužuje a podpírá horní víčko) a okolním očním svalem. Její linie se nachází 8-12 mm nad očními řasami. Zcela chybí u Asiatů. Pokud je horní víčko pokleslé, lze ho zkorigovat zkrácení svalového úponu zvedače horního víčka.

Operace horního víčka

blefaroplastika1

Nadbytky kůže na horním víčku vzniklé s věkem

blefaroplastika2blefaroplastika3

Předoperační nákres a rozsah odstraňované nadbytečné kůže

blefaroplastika4blefaroplastika5

Odstranění tukových nadbytků a sešití rány

Operace dolního víčka

blefaroplastika6

Vyznačení linie řezu

blefaroplastika7blefaroplastika8

Uvolnění kožního krytu a očního svalu, odstranění tukových nadbytků a nadbytečné kůže a svalu.

Pokud je třeba v oblasti dolního víčka pouze zredukovat tukové nadbytky bez potřeby zásahu v oblasti svalové vrstvy a při chybění nadbytku kůže je možné zákrok provést bez nutnosti vnějšího kožního řezu na víčku. Řez je veden na vnitřní straně dolního víčka a přebytečný tuk je odstraněn. Tento výkon se nazývá transkonjuktivální blefaroplastika (plastika očních víček přes spojivku). Tento výkon lze použít jen u vybraných mladých pacientů s dobrou elasticitou kůže, kteří mají geneticky podmíněný sklon k otokům nitroočního tuku. Pokud se Vás tento výkon týká, bude s Vámi prodiskutován.

blefaroplastika9

Řez u transkonjuktivální blefaroplastiky

Každé víčko potřebuje zvláštní přístup a jednotlivé technické nuance s Vámi budou prodiskutovány při konzultaci.

Před operací je potřeba pořídit v lékárně borovou vodu nebo odvar z černého čaje vychlazený v lednici na obklady po operaci, Ophtalmo – Azulenovou mast a eventuelně umělé slzy nebo Ophtalmo – septonex kapky a Ophtalmo – septonex mast. O všem budete poučení v rámci konzultace.

Ihned po operaci budete udržovat zvýšenou polohu hlavy. Vaše vidění bude mírně omezeno díky očním mastím, které se aplikují na konci operace. Chladivé obklady budete přikládat po operaci k omezení rozvoje otoku a modřin. Po operaci nebudete mít kompletní obvaz očí, vzhledem k určité světloplachosti si s sebou přineste tmavé brýle.

Kožní rána na víčkách je sešita jemným nevstřebatelným materiálem. Tento odstraňujeme obvykle 7. den po operaci. Užíváme nesvstřebatelný materiál pro dosažení co nejtenší jizvy nedrážděné rozpouštěním vstřebatelného materiálu.

Oční víčka mají pro oko ochrannou a zvlhčovací funkci. Po operaci, když jsou víčka oteklá, je tato funkce ohrožena. A proto je vhodné po pár dnů, dokud neopadne otok, do oka aplikovat přes den kapky a na noc mast, zvláště při přítomnosti drobného přechodného nedověru víček. Po operaci budete znovu v tomto smyslu instruování.

Je zákrok bolestivý? Jak se budu cítit?

Každý se obává bolesti, ale její vnímání je velmi individuální podle úrovně prahu bolesti, který má každý jedinec jiný.

Oční víčka budete po zákroku pociťovat jako napjatá, budete cítit tlak a jakmile odezní anestézie, je většinou každá bolest mírná a snadno tlumitelná analgetiky jako je například Paralen.

Operace očních víček zlepší Váš vzhled, ale nemusí ho nutně změnit, aby odpovídal Vašemu ideálu nebo aby způsobil, že s Vámi budou lidé jinak jednat. Kosmetická chirurgie, provedená u pacientů s realistickými očekáváními, může dělat zázraky pro získání sebeúcty a sebedůvěry.

Jak budu vypadat?

Rozsah modřin a otoků po operaci se liší od pacienta k pacientovi. Jsou obvykle maximální v prvních 3 dnech po zákroku a obvykle odezní do 7. až 14. dne.

Hojení je postupný proces a Vaše jizvy mohou zůstávat mírně růžové po dobu 6-ti měsíců, vzácněji déle. Jizvení je také individuální proces, ale většinou začíná červenou svědivou jizvou, přes tuhou růžovou jizvu až do světlé barvy po 6 až 8 týdnech. Na závěr bude jizva tenká a bude z ní téměř neviditelná bílá čára. Tato linka může být viditelná u pacientů s tmavou pletí, ale u většiny pacientů s bílou pletí nebude vidět. Konečná kvalita všech jizev závisí na tloušťce kůže. Oční víčka mají nejtenčí kůži na těle a proto jizvy zde dozrávají rychleji a jsou méně zřejmé, než kdekoliv jinde. Pokud podstoupíte současnou korekci horních a dolních víček, počítejte s delšími otoky dolních víček po výkonu (horní víčka „odtékají“ do dolních). Také pánové mají sklon k prodlouženým dočasným otokům.

Pozitivní výsledek operace víček se udrží několik let. Vaše oči budou vypadat svěží a s hladší oční konturou, která dovolí dámám lépe oči zvýraznit. Každý by měl po zákroku vypadat čilejší a mladší.

Pozná každý, že jsem podstoupil(a) operaci očních víček?

Je normální, že pociťujete určité obavy, když chcete podstoupit chirurgický zákrok zaměřený na zlepšení vzhledu. Obvyklé dilema je, že na jedné straně chcete vypadat mladistvěji, na druhou stranu nechcete, aby si lidé mysleli, že jste podstoupili chirurgický zákrok a to úplně zbytečně. Skutečný stav věci je takový, že v naší společnosti každému záleží na tom, jak vypadá. Odráží se to ve stylu účesů, oblékání apod. Je zajímavé, že jedním z nejrychleji rostoucích odvětví je kosmetický průmysl a že například v USA lidé ročně vynaloží 2 miliardy dolarů na make-up. Drtivá většina lidí není tak všímavá a kupodivu nezaznamená ani poměrně výrazné změny vzhledu obličeje. Obvyklé komentáře, které může očekávat, budou charakteru „vypadáš dobře“ nebo „kde jsi byl(a) na dovolené?“.

Kdy je vhodné zákrok podstoupit a jak dlouho se udrží dosažený výsledek?

V lidském životě neexistuje žádný zvláštní věk, který je vhodný pro operaci očních víček. Různě rychle stárneme v závislosti na množství faktorů, jakými jsou individuální dědičné předpoklady a množství zevních vlivů, kam patří slunění, péče o pleť a kouření. Obecně mladistvější vzhled je zachován u mladších pacientů, zatímco u starších pacientů dochází k dramatičtějším změnám vzhledu. Hluboké rýhy a vrásky, které se staly trvalými, je třeba akceptovat, nelze je zcela odstranit zákrokem zaměřeným pouze na oční víčka.

Nejlepšími kandidáty ke korekci očních víček jsou ženy a muži, kteří jsou fyzicky zdraví, psychicky stabilní a mají realistická očekávání. Většinou jsou to lidé okolo 40  let nebo jsou starší, ale pokud se v rodině vyskytuje náchylnost k výraznému ochabnutí očních víček či vzniku „pytlů pod očima“, je vhodným ke korekci i mladší věk.

Kosmetická chirurgie nezastaví biologický hodiny, ale pozastaví je. Ačkoliv množství individuálních faktorů hraje roli na závěrečný výsledek, v průměru lez říci, že očekávejte zlepšení vzhledu o 6 až 10 let mladšího.

Bohužel proces stárnutí je progresivní za několik let se znovu objeví příznaky stárnutí obličeje včetně vyvinutí nepružné kůže v okolí očí a další možné oslabení svalů očních víček. Obvykle dalšího zlepšení vzhledu obličeje lze dosáhnout novou operací očních víček, která už nebývá tak rozsáhlá nebo může pomoci zvednutí obočí (browlift).

Mylná je představa, že po další operaci očních víček budete stárnout rychleji. Není to pravda a stárnutí po operaci pokračuje normálním tempem.

Co nemůže operace očních víček zlepšit?

Operace očních víček nezastaví rychlost stárnutí kůže, ale určitý životní styl může proces stárnutí urychlit. Patří sem nadměrné slunění, kouření a špatná péče o pleť. Pozorná péče o operovanou oblast naopak může prodloužit délku trvání dosaženého operačního výsledku.

Zatímco kontury očního víčko se výrazně zlepší, všechny vrásky nejdou odstranit. To platí zejména o vráskách zevně od oka, které nejsou operací očních víček zásadně ovlivněny. Tato oblast je spíše oblastí tváře nebo spánku, proto na její zlepšení je účinný browlift nebo facelift.

Pokles čela způsobuje oploštění obočí a vznik zamračeného vzhledu. To přispívá k zvýraznění kožních nadbytků na horních víčkách a vzniku příčných vrásek na kořeni nosu. Tento problém nevyřeší jen operace očních víček, ale je třeba též chirurgické pozvednutí obočí a čela. Pokud tento pokles není výrazný, lze ho z řezu při operaci horních víček upravit zavěšením obočí (minibrowliftem).

Pigmentace kůže je běžná v oblasti dolních víček, ale občas ji můžeme pozorovat i na horních víčkách. Většinou za tím bývá dědičná a etnická charakteristika jedince, ale tento jev se může vyskytnout také po slunění. Operace očních víček tento jev neodstraní, ale dokonce ho může ještě zvýraznit. Program péče o pleť doplněný lehkým peelingem může ať už v době operace nebo později tento problém zlepšit. Samozřejmě, že lze též užít make-up. Jizvy po operaci v tomto případě mohou být viditelnější.

Obličejová asymetrie je normální. Všichni máme silnější a slabší stranu obličejové kostry, tím pádem ani pravé a levé víčko nejsou stejné, dokonce ani pozice obočí. Tento stav je samozřejmě přítomný již před operací, ale občas si ho pacienti všimnou až podrobném prozkoumání operačního výsledku. Tato asymetrie je normální a často ve skutečnosti zvyšuje krásu (Venuše Milétská). Nikdy není výsledkem operace.

Přídavné zákroky, které mohou být provedeny při operaci očních víček.

Ačkoliv operace očních víček je jednou z nejčastěji prováděných kosmetických procedur, je často kombinována i s jinými zákroky, buď současně nebo s odstupem, aby bylo dosaženo lepšího výsledku.

Browlift

Zákrok je zaměřen na zvednutí obočí, nosu a čela, aby se v těchto oblastech vyhladily vrásky. Zákrok je možné provést i miniinvazivně s menšími jizvami. O možnosti této procedury bude diskutováno během konzultace, pokud jste vhodnými kandidáty zákroku.

Facelift

Je zákrok zaměřený k osvěžení vzhledu obličeje se zlepšením kontury tváří, čelistí a krku.

Zvětšení a doplnění rtů

Slouží k omlazení vzhledu rtů. Na trhu existuje několik druhů implantátů a injekčních výplní k doplnění objemu rtů

Rhinoplastika

Zákrok zaměřený na změnu vzhledu nosu

Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých zákrocích, neváhejte se zeptat.

Rizika a komplikace

Než se rozhodnete podstoupit plastickou operaci, je důležité, abyste byli informováni o možných rizicích, komplikacích a nežádoucích účincích zvažované operace. Ačkoliv veškerá péče je zaměřená na minimalizaci či úplné vyhnutí komplikacím a nežádoucím účinkům, je třeba si uvědomit, že i přes nejlepší lékařskou péči se komplikace mohou vyskytnout. Z tohoto důvodu a aby jste měli k dispozici všechny informace před rozhodnutím podstoupit operační výkon je důležité, abyste si pečlivě přečetli následující informace a pochopili možné rizikové faktory.

Nežádoucí účinky, které mohou doprovázet korekci očních víček, mají relativně společný základ.

Chirurgické komplikace, i když vzácné a nečekané, se mohou objevit bez ohledu na nejlepší úsilí chirurga. Při čtení následujícího seznamu si uvědomte, že je prováděno tisíce kosmetických operací a občas se vyskytne nežádoucí účinek, přes který ale lze i tyto operace považovat za úspěšné. Statistické riziko vzniku těchto komplikací existuje i přes optimální péči a dobrou spolupráci pacienta.

Několik podmínek zdravotního stavu pacienta může operaci očních víček učinit rizikovější. Patří sem problémy se štítnou žlázou, jakou je hypothyreóza a Grave – Basedowova choroba, suché oko, nedostatek slz, vysoký krevní tlak a jiné oběhové potíže. Dále rodinná zátěž ve smyslu výskytu odchlípení sítnice a zeleného očního zákalu jsou také důvody k opatrnosti – pokud máte některý z výše uvedených problémů, upozorněte na něj chirurga. V některých případech je před operací nutné ještě vyšetření očním lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Otok

Obvykle vrcholí v prvních 72 hodinách po zákroku a pak postupně opadá po jeden až dva týdny. Určitý zbytkový otok může být přítomen po dobu až 6 týdnů a může být asymetrický v závislosti na mnoho faktorech, jako je Vaše oblíbená strana při spaní a  podobně. Vzácně může otok přetrvávat delší dobu a je obvykle spojován s přechodnou předchozí alergií. Tuto je třeba před operací zmínit. Lze ho přirovnat k stavu jako po čerstvě odeznělém zánětu spojivek.

Modřiny

Modřiny se vybarví také maximálně v prvních 72 hodinách po zákroku a obvykle přetrvávají 7 – 10 dnů. V prvních sedmi dnech po zákroku je maskujeme slunečními brýlemi, po vytažení stehů lze užít následující den k zakrytí make-up.

Pigmentace

Ty jsou obvykle přítomny již před operací, ale po operaci, když se zlepší kontura víček a vyhladí vrásky, mohou být výraznější. Lze je zmírnit různými programy péče o pleť, ale pokud jsou dědičné, jediným spolehlivým prostředkem je camuflage pomocí make-upu.

Suché oko nebo slzení, pálení a svědění.

Tyto příznaky se běžně objevují po operaci díky změně funkce víčka. Obvykle vymizí do několika týdnů. Zvýšené slzení může někdy souviset s ucpáním slzených cest ve vnitřním koutku oka. Pak je v některých případech nutná sondáž slzných cest a jejich proplach.

Dočasné změny vidění

V prvních týdne po zákroku se může vyskytnout světloplachost, rozmazané vidění a výjimečně mírné dvojité vidění. Tyto příznaky mohou vzniknout na podkladě podráždění rohovky a rychle odeznívají. V některých případech je třeba po zákroku pořídit nové brýle nebo kontaktní čočky. Tyto změny mají souvislost s postupem Vaší oční vady a nemají nic společného s operaci očních víček.

Inkluzní cysty

Po korekci očních víček výjimečně vznikají malé drobné bílé cystičky v jizvě po operaci. Jsou snadno odstranitelné ambulantním vyprázdněním pomocí tenké ostré jehly. Nemají žádný význam a jejich vznik je vázán na jemnost kůže na očních víčkách.

Jizvy

Jizva se vždy objeví jako následek řezné rány. Během hojení bude procházet červenou, svědivou, tuhou a bílou fází, než vyzraje do konečného stavu bílé linie. Linie řezu může být někdy viditelná a zesílená, vyžadující aplikaci injekce steroidů, výjimečně nutnost chirurgické korekce jizvy. Ačkoliv jizvy v obličeji jsou viditelné, díky dobrému prokrvení obličeje rychle vyzrávají. Někdy může jizva deformovat a odtahovat dolní víčko od oka, což se projeví zvýšeným slzením. Tento jev nazýváme ektropion a většinou odeznívá po vyzrání jizvy. Výskyt ektropia je minimalizován použitím kantoplastiky při zákroku (vypnutí a znovuzavěšení očního víčka) a pooperačními masážemí dolního víčka dle instrukcí. Výjimečně si ektropium vyžádá ke své korekci další chirurgický zákrok.

Neschopnost zavřít oči

V prvních dnech po zákroku se může objevit díky otokům obtížné dovírání očí. V tomto případě je nutné na noc vždy aplikovat oční masti, aby nedošlo k poškození rohovky, než otok odezní.

Možné komplikace

Infekce

Je velmi zřídkavá komplikace, ale může se objevit. Zvládá se většinou pomocí antibiotické masti aplikované v prvních týdnech po operaci.

Hematom (krevní výron)

Výjimečně se krevní výron může objevit u oční koule nebo pod kůží. Vyžaduje rychlé vyprázdnění.

Ztráta řas

Toto je extrémně vzácná komplikace operace očních víček.

Ptóza

Jedná se o pokles horního víčka díky poruše funkce zvedače horního víčka. Vyskytuje se zřídka a opraví se dalším chirurgickým zákrokem.

Ztráta části kůže očních víček

Je naštěstí vzácná a většinou se hojí bez nutnosti dalšího chirurgického zákroku. Jen velmi zřídka je nutno použít malý kožní štěp k opravě postiženého místa.

Zhoršení vidění.

Obvykle se jedná o dočasný jev. V literatuře byly popsány velmi vzácné případy postižení zraku po operaci očních víček.

Dočasná nebo trvalá bolet v jizvě je velmi vzácná.

Pokyny před operací

Dva týdny před operací byste se měli vyvarovat léků typu Aspirinu nebo podobných léků, zvyšujících krvácivost a vznik modřin. Paralen je bezpečný.

Také se vyhněte konzumaci vitamínu E, který také zvyšuje pohotovost ke krvácení. Vitamíny B a C jsou bezpečné.

Nekuřte, aby byl snížen výskyt kašle, který zvyšuje riziko krvácení a modřin. Kouření také snižuje prokrvení léčených tkání a zvyšuje riziko prodlouženého a špatného hojení rány.

Alkohol také nepijte alespoň 2 dny před zákrokem, protože též zvyšuje riziko krvácení a modřin.

Dva dny před operací můžete užívat vitamin C a tinkturu z arniky (Prha horská), které se ukázali jako efektivní ve snižování pooperačního výskytu krvácení, modřin a otoků. Pak se ale vyhněte čaji, kávě a mátě, protože jejích složky neutralizují blahodárné účinky arniky.

Pokud se týden před zákrokem u Vás vyskytne nachlazení, viróza nebo chřipka je lepší zákrok odložit. Pokud se u Vás v minulosti vyskytl opakovaně Herpes v obličeji, je vhodné před zákrokem užívat preventivně Acyklovir.

Zajistěte si před operací v lékárně borovou vodu, Ophtalmo-Septonex kapky, Ophalmo-Septonex mast, Ophtalmo-Azulenovou mast a gázové čtverečky. Doma si připravte silný odvar z černého čaje, který dejte vychladit do lednice. Taktéž si dejte nachladit chladivé polštářky.

Noc před zákrokem si umyjte hlavu šampónem a odstraňte veškerý obličejový make-up. Po vyčištění pleti nepoužívejte žádný hydratační krém, make-up nebo vlasový přípravek.

Pokud bude zákrok prováděn za hospitalizace, přineste si s sebou též běžné toaletní potřeby a pravidelně užívané léky.

Po operaci se doporučuje užívat volné noční prádlo a nosit sluneční brýle.

Pooperační průběh

Po ambulantní operaci je potřeba si domů zajistit odvoz, protože nebudete schopni sami řídit dopravní prostředek. Jednak Vám otok bude omezovat zorné pole a dále budete pod vlivem léků. Z těchto důvodů byste též neměli po zákroku provádět činnost, která vyžaduje zvýšenou pozornost. Tu odložte až na další den.

Do 48 hodin po zákroku většinou otok dosahuje maxima. Chladivé obklady s borovou vodou nebo s odvarem z černého čaje aplikujte pravidelně na obě oční víčka. Při spaní je vhodné hlavu podložit dalším polštářem a spát ve zvýšené poloze hlavy. Můžete též podložit nohy u postele v hlavové části např. telefonním seznamem, nebo knihami, aby hlava byla výše.

Sluneční brýle sníží dráždění očí denním světlem či možnost oslnění, které po operaci dráždí k slzení.

První týden po operaci je vhodné omezit běžné denní činnosti na minimum. Vyvarujte se kouření, alkoholu a stresu, protože tyto faktory brzdí proces hojení. Také je třeba se vyhnout drobným přesným pracím, jako je třeba šití, dále nadměrnému čtení, psaní nebo práci na počítači, protože všechny tyto činnosti velmi unavují oči.

Na úlevu při bolesti užívejte Paralen. Neužívejte Aspirin nebo léky, které ho obsahují. V rámci prevence zácpy pijte dostatek tekutin a jezte stravu bohatou na vlákninu. V nejnutnějším případě užijte přírodní projímadlo.

Za týden po zákroku během ambulantní kontroly budou odstraněny stehy.

Modřiny a otoky po této době jsou již minimální, můžete je zamaskovat make-upem a věnovat se lehčí práci či společenským aktivitám. Oční make-up můžete nanést za 1 – 2 dny po odstranění stehů, ale je třeba ho pravidelně jemně odstraňovat a čistit pokožku.

Jizvy okolo očí budou mít za 10 – 14 dní hrbolatý charakter, ale nedráždivý oční krém (eventuálně s obsahem vitamínu E) 2x denně společně s masážemi hojení urychlí. Jizvy se masírují od druhého až třetího týdne po zákroku vždy tak, aby rány nebyly tlakem rozevírány. ¨

Často první týdny po operaci mohou být obtížné. Je to doba, kdy pacient čeká na konečnou změnu dosaženou operací. V tomto přechodném období někteří lidé zažívají pocit viny a nízkého sebevědomí. Je to ten správný čas požádat o radu kosmetičku či vizážisty a naučit se umění zvýraznění očí pomocí make-upu (barva, odstín, světlo), tomu, co jste možná neuměli dříve. Dosažený výsledek může skutečně zvýšit Vaše sebevědomí a udržet pozitivní stav mysli.

Po 6 týdnech je provedena kontrola a je fotodokumentován dosažený výsledek terapie. V této fázi se již projeví všechny pozitivní výsledky Vaší operace očních víček.

Vždy mě kontaktujte, pokud se objeví následující příznaky:

  • Nadměrná bolest nebo krvácení

  • Abnormální otok

  • Horečka prvních 24 hodin po zákroku nebo v prvních 7 dnech po operaci

Leave a Reply

Copyright by Zdeněk Dvořák 2016. All rights reserved.